ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -识-, *识*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[识, shí, ㄕˊ] knowledge; to understand, to recognize, to know
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 340

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, / ] to know; knowledge; Taiwan pr. shi4, #4,719 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] to record; write a footnote, #4,719 [Add to Longdo]
[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition, #668 [Add to Longdo]
[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, / ] intellectual; knowledge-related; knowledge, #914 [Add to Longdo]
[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, / ] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware, #1,587 [Add to Longdo]
产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
[gòng shí, ㄍㄨㄥˋ ㄕˊ, / ] consensus, #5,519 [Add to Longdo]
[shí bié, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] to distinguish; to discern, #6,016 [Add to Longdo]
分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; intelligentsia, #6,715 [Add to Longdo]
[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] mark, #6,720 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah.[CN] 认 Speed Racer (2008)
Yes.[CN] 认 Universal Soldier: Day of Reckoning (2012)
No.[CN] 不认。 No. Gone Girl (2014)
No.[CN] 不 不认 Genomu hazâdo: Aru tensai kagakusha no 5-kakan (2013)
No.[CN] 不认 The Yellow Handkerchief (2008)
- Cor.[CN] 知? Pope Joan (2009)
Yes.[CN] 《意 Senden no rûru (2015)
Know you?[CN] 不认你了? Muppets Most Wanted (2014)
See?[CN] 见 As Good as It Gets (1997)
Yes.[CN] 你认这人吗? Nocturnal Animals (2016)
No.[CN] 不认 Combustion (2013)
Nobody.[CN] 不认 Mulholland Falls (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top