ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒼-, *蒼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蒼, cāng, ㄘㄤ] dark blue; deep green; old, hoary
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 7,279

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, / ] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang, #10,792 [Add to Longdo]
苍白[cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ, / ] pale; wan, #9,249 [Add to Longdo]
苍蝇[cāng ying, ㄘㄤ ㄧㄥ˙, / ] house fly, #12,701 [Add to Longdo]
苍老[cāng lǎo, ㄘㄤ ㄌㄠˇ, / ] old; aged; vigorous; forceful (of calligraphy or painting), #16,174 [Add to Longdo]
苍天[cāng tiān, ㄘㄤ ㄊㄧㄢ, / ] firmament, #21,703 [Add to Longdo]
苍穹[cāng qióng, ㄘㄤ ㄑㄩㄥˊ, / ] the blue dome of heaven, #25,062 [Add to Longdo]
苍苍[cāng cāng, ㄘㄤ ㄘㄤ, / ] ash gray; vast and hazy; flourishing, #27,842 [Add to Longdo]
苍凉[cāng liáng, ㄘㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate; bleak, #30,676 [Add to Longdo]
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, / ] boundless; vast; hazy (distant horizon), #33,304 [Add to Longdo]
苍生[cāng shēng, ㄘㄤ ㄕㄥ, / ] (area where) vegetation grows; the common people, #38,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そうえん, souen] (n,adj-no) bismuth [Add to Longdo]
海;滄海[そうかい, soukai] (n) blue waters [Add to Longdo]
[そうくう, soukuu] (n) blue sky [Add to Longdo]
[そうご, sougo] (n) (uk) (See 梧桐) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
[そうこう, soukou] (n,adj-no) blue and red; azure and crimson [Add to Longdo]
[そうせい, sousei] (n) the masses; people [Add to Longdo]
[そうぜん, souzen] (adj-t,adv-to) blue; bluish; dim [Add to Longdo]
[そうてん, souten] (n) blue sky; azure sky [Add to Longdo]
[そうは, souha] (n) (arch) blue wave; blue waves [Add to Longdo]
[そうはく, souhaku] (adj-na,n,adj-no) pale; pallid [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All the colour went from Shoichi's face.正一は、顔面白になった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The blade glows blue when orcs are close.[JA] オークが近いと 刃がく光る The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
As I look at the heavenly dome[CN] 我望著那一片穹 Hong Kong Nocturne (1967)
- Thank heaven for the criminal class.[CN] -感謝上,感謝盜賊們. How to Steal a Million (1966)
Pale and cold and... and yet, so much life...[CN] 白而冰冷,並且... ...然而充滿生機 The Tomb of Ligeia (1964)
Soaring across the azure skies[JA] 200)}穹を舞う Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
It was sapphires as blue as the sky azure and rubies even redder than your cheeks.[JA] サファイアのような とても深いい空 そしてお前のほっぺより 赤いルビーのようだった The Lady (2011)
You little ass wipe.[JA] ケツのいガキが! Tremors (1990)
By the time the doctor arrived, her face had gone ash white.[JA] 医者が到着する頃には― ママの顔は 白に変わっていた The Truth About Emanuel (2013)
I feel bad. The poor guy's old.[CN] 那會讓我很難過 他已經那麼可憐和老了 The Executioner (1963)
When he did, he was white as a sheet.[JA] やつは来たが 顔面白だった The Hounds of Baskerville (2012)
I can't cry any tear, which ages me even more.[JA] 涙を出さずに泣いて、僕はまた老けこんだ 涌不出淚水的哭泣 讓我更老了 Cape No. 7 (2008)
The weeps brought by the sea wind age me already[JA] 僕はすっかり... 海風所帶來的哭聲 老けこんでしまった 已讓我老許多 Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top