ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莴-, *莴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莴, wō, ㄨㄛ] lettuce
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  呙 (guō ㄍㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 5,240

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄨㄛ, / ] lettuce, see 萵苣|苣, #133,866 [Add to Longdo]
[wō sǔn, ㄨㄛ ㄙㄨㄣˇ, / ] asparagus lettuce, #43,218 [Add to Longdo]
[wō jù, ㄨㄛ ㄐㄩˋ, / ] lettuce (Lactuca sativa), #52,269 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
String beans, romaine Lettuce, asparagus, carrots... .[CN] 直豆, 苣,芦笋,胡萝卜. . . 9½ Weeks (1986)
What's a pimple on a Polack's ass?[CN] - 我需要黑麦的做的火腿、苣、番茄三明治,Richie Flashdance (1983)
If only we had lettuce so beautiful in the St-Jacques street. You flatter my wife.[CN] 巴黎圣杰克路 有如这么美的苣该多好... Camille Claudel (1988)
I plug the hole with lettuce, tomatoes, onions, spices, our secret sauce, I cover the whole thing with a pickle.[CN] 洞里塞满苣、番茄、洋葱 香料和我们的秘密酱汁 然后用酸黄瓜盖起来 没有人会发现这失踪的小圈圈 Born on the Fourth of July (1989)
I'm having pastrami on white bread... with mayonnaise, tomatoes and lettuce.[CN] 我要白面包加五香烟燻牛肉... 加美乃滋,蕃茄和 Annie Hall (1977)
Two packets of spaghetti, 2 sallads, 4 veal steaks[CN] 两包意大利面 两个苣,四块小牛排 La Cérémonie (1995)
I sure could've used that basket of lettuce. That blonde of mine...[CN] 我相信可以用苣 我那个黄色的 The Street with No Name (1948)
Lettuce, cucumber, ham, light bulbs and garbage bags.[CN] 苣,黄瓜,火腿, 灯泡,还有垃圾袋 My Neighbors the Yamadas (1999)
- Ask her if she's got any lettuce.[CN] 跟她要 Doctor Dolittle (1998)
-It's been a really long day. -I read her 'Rapunzel'.[CN] -我给她讲了苣(又名长发姑娘,格林童话) Father Knows Least (1997)
If you ask me to pick up lettuce, I find some excuse.[CN] 如果你要我去超市买点苣回来,我有理由推脱掉. Earthquake (1974)
You're a good little housewife. Bread, lettuce...[CN] 你是个不错的家庭主妇,面包 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top