ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

突起

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -突起-, *突起*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突起[tū qǐ, ㄊㄨ ㄑㄧˇ, ] to appear suddenly; projection; bit sticking out, #21,777 [Add to Longdo]
异军突起[yì jūn tū qǐ, ㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄊㄨ ㄑㄧˇ, / ] a new factor changing the situation, #26,697 [Add to Longdo]
突起[tū qǐ bù, ㄊㄨ ㄑㄧˇ ㄅㄨˋ, ] bit sticking out; projection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突起[とっき, tokki] (n,vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P) [Add to Longdo]
突起[とっきぶつ, tokkibutsu] (n) protuberance; protruding object; umbo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Confirming that a hit and tear from the occipital to the mastoid as a possible cause of death.[JA] 後頭から乳様突起への傷が 死因の可能性がある The Master in the Slop (2014)
And the back of it wasn't much better. My veins bulged."[CN] 但手背好不到哪儿去 我的青筋突起" Girl, Interrupted (1999)
The fractures to the body of the sternum, the xiphoid process and the surrounding ribs appear to be related to chest compressions.[JA] 胸骨に骨折があるわ 剣状突起と肋骨にも 胸骨の圧迫が認められる The Carrot in the Kudzu (2014)
Is it true that drowned people have... bulging eyes and... a swollen belly?[CN] 淹死的人真的会... 眼泡突起... 肚子浮肿吗? Case for a Rookie Hangman (1970)
Yeah, I'm already on it. The dimensions of the orbital sockets, zygomatic process, mandible and maxilla all line up.[JA] いま やってるところよ 頬骨突起と下顎と上顎の The Recluse in the Recliner (2014)
Obstacle-avoidance is showin'a rise out about 100m.[CN] 老巴,避撞设备显示出 一百公尺高的突起地形 The Abyss (1989)
Based on the vertical nature of the frontal bone as well as the mental eminence of the mandible, the victim appears to be female, in her mid-30s.[JA] 頭蓋骨の特徴と 下顎骨の突起から 犠牲者は 30代半ばの女性ね The Cold in the Case (2014)
Ouch, you're pinching me![CN] 肉有点突起 Emmanuelle 3 (1977)
Chip fragment of a spinous process.[JA] 棘突起の破片だわ The Mystery in the Meat (2013)
Escaped wolf still at large![CN] 最强烈的突起暴风袭击英国 动物园逃出之狼仍未捕获 Bram Stoker's Dracula (1992)
There's a slight incision on the right greater cornu of the hyoid.[JA] 右大角状突起に 切り口がある The High in the Low (2014)
See this abrasion mark on the right condyloid process?[JA] 右関節突起上に 磨耗があります The Source in the Sludge (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top