ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男孩子

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男孩子-, *男孩子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男孩子[nán hái zi, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗ˙, ] boy, #13,565 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are your schoolmates, girls and boys. Now get in.[CN] 他们是你学校的同学啊 男孩子和女孩子们 Pinocchio (1940)
A real boy.[CN] 一个真正的... ...男孩子 Pinocchio (1940)
I was really crazy about that boy, but Terry simply couldn't stand him.[CN] 我为那个男孩子而疯狂 但是Terry 简直无法忍受他 The Dark Mirror (1946)
MICHAEL: She was a tomboy from what I hear.[CN] 她是个男孩子脾气的女孩 根据我所听到的 The Bells of St. Mary's (1945)
They never come back as boys![CN] 他们永远不会以男孩子的模样... 回来! Pinocchio (1940)
A real boy![CN] 一个真正的男孩子 Pinocchio (1940)
I believe that Ruth was telling me about a boy she went with that you didn't care much for.[CN] 我记得 Ruth 告诉过我有一个跟她在一起的男孩子 你不太喜欢的 The Dark Mirror (1946)
She insisted that he wasn't on the level, and she was right.[CN] 她坚持那个男孩子配不上我 而她是对的 The Dark Mirror (1946)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.[CN] 证明你自己是勇敢、诚实和无私的啊 总有一天你会变一个真正的男孩子 Pinocchio (1940)
And a boy Nat de Grott walked me home with me.[CN] 还有一个男孩子 Nat de Grott送我回的家 The Dark Mirror (1946)
This boy solved his own problem.[CN] 这个男孩子自己解决了 Bordertown (1935)
It's the whole history of her case by your word as well as hers. The boy Dayton[CN] 她的案例的整个历史都是你交待的 还有她说的 那个男孩子Dayton 记得吗 The Dark Mirror (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top