ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生气

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生气-, *生气*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation, #3,411 [Add to Longdo]
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively, #45,935 [Add to Longdo]
生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] associated gas, #145,143 [Add to Longdo]
使生气[shǐ shēng qì, ㄕˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 使 / 使] displease [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That makes me depressed, Eunchae![CN] 真的生气啰 我今天不去拍宣传海报了 Episode #1.5 (2004)
So you're angry at me? .[CN] 你就为这个生气呢? Taki no shiraito (1933)
"Please don't be angry with me.[CN] "你绝对不能因为我要去做的 事情而对我生气 The Phantom Carriage (1921)
I destroy this lifeless thing.[CN] 吾将此毫无生气之物毁灭 The Mummy (1932)
Yes, you are.[CN] 我生气了宋恩彩 Episode #1.5 (2004)
Oh, now he is offended. He'll get over it.[CN] 看他那生气的样子 A Farewell to Arms (1932)
But what does it mean that it makes money...[CN] -你别生气 The Blue Angel (1930)
You'd be awfully cross if I'd had affairs.[CN] 要是我有过恋情你会生气 Cavalcade (1933)
No need to get all worked up, Professor.[CN] 您别再生气 The Blue Angel (1930)
Actually, I didn't mean to offend you.[CN] 你没有我生气 Episode #1.4 (2004)
- Relax![CN] - 别生气! Episode #1.9 (2014)
I'm angry![CN] 我生气了! Pilot (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top