ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珠宝

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珠宝-, *珠宝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just wear it.[CN] 你比珠宝更耀眼所以没关系 Episode #1.2 (2004)
It may help my husband more, off my finger.[CN] 女士们, 盟会请求你们捐出一些珠宝 Gone with the Wind (1939)
Please connect me with Mercier. Yes, the jeweler.[CN] 请帮我联系摩西尔 是的那个珠宝 Ninotchka (1939)
But they are my jewels.[CN] 但它们是我的珠宝 Ninotchka (1939)
They are here. Your jewels, here in Paris.[CN] 现在珠宝就在这里 你的珠宝在巴黎 Ninotchka (1939)
But when we came to handle all her clothes, her jewels and her toilet things...[CN] 但是当我们去处理她的衣物 她的珠宝还有梳妆用具时 The Mummy (1932)
I overheard a telephone conversation with Mercier, the jeweler.[CN] 我不经意听到他们在电话里 与珠宝商摩西尔交谈的声音 Ninotchka (1939)
Strip my person of jewels![CN] 抢了我的珠宝 The Adventures of Robin Hood (1938)
- They're going to sell them. - Did I hear something about jewels?[CN] 他们打算卖掉它们 我是不是听到有关珠宝的消息了? Ninotchka (1939)
- It concerns your jewels. - My jewels?[CN] 关于你的珠宝我的珠宝 Ninotchka (1939)
... he's brought us half a score of boxes full of jewels and silks...[CN] 有一半是珠宝和丝绸... The Adventures of Robin Hood (1938)
The court jewels of the Grand Duchess Swana consisted of 14 pieces.[CN] 斯瓦娜大公夫人的 宫廷珠宝共有14件 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top