ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂奔

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂奔-, *狂奔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂奔[kuáng bēn, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄣ, ] run crazily, #15,416 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂奔[きょうほん, kyouhon] (n,vs) rushing around; running wild; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Indians are stampeding the buffalo.[CN] 印地安人故意让水牛狂奔逃窜 How the West Was Won (1962)
They're running wild.[CN] 他们在野性狂奔 Storm Warning (1951)
Once released, they'll slaughter every living thing in their path until their hearts burst from their efforts.[JA] 一旦解放されれば 行く手であらゆる生物を壊滅する その身体が停止するまで 彼らは狂奔するだろう Sword of Vengeance (2015)
I came running down the stairs... frightened, as if I knew what had happened.[CN] 我从楼上狂奔下来 倍受惊吓 仿佛早就知道发生什么事 Gaslight (1944)
Galloping Ghost.[CN] 狂奔鬼魂 Some Like It Hot (1959)
One shot tonight is apt to start the whole herd a-running.[CN] 在今晚开枪 正好吓着整个牛群狂奔起来 Red River (1948)
Meanwhile, these fanatical insurgents... trying to erase 5,000 years of history... unwillingly cover your tracks.[JA] ...発見されていない何かを盗み 闇市でそれを売るために その間に この狂奔する反乱者たちは 5千年の歴史を 消してしまうんだ The Mummy (2017)
The highway, meathead... via the woods.[CN] 我们去哪 在高速公路上一路狂奔 Les Cousins (1959)
I ran as little Jimmy had run the other day.[CN] 就像小Jimmy那天一样夺命狂奔 Invasion of the Body Snatchers (1956)
The horse at full speed now. Passed the rickshaw in no time at all.[CN] 照死地鞭马狂奔很快超过了人力车 Taki no shiraito (1933)
You were on the run.[JA] 君は狂奔している Big Man in Tehran (2013)
Of course, it doesn't exactly compare with Red Grange running 97 yards for a touchdown.[CN] 当然,这和格兰奇狂奔97码 触地得分无法相提并论 Compulsion (1959)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂奔[きょうほん, kyouhon] herumrennen, versessen_sein (auf) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top