ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

無罪放免

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -無罪放免-, *無罪放免*
Japanese-English: EDICT Dictionary
無罪放免[むざいほうめん, muzaihoumen] (n) acquittal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The accused was absolved from the crime.被告は無罪放免になった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No defence and Moriarty's walked free.[JA] 弁護なしで無罪放免 The Reichenbach Fall (2012)
Acquitted.[JA] 無罪放免だ! A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)
Cleared of all charges.[JA] 無罪放免とする Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
It's where the judge takes the case from the jury's hands, declares an acquittal.[JA] 裁判長が陪審員に渡さず無罪放免 The Lincoln Lawyer (2011)
Mark, this is full pardon or nothing, and that's exactly what Geyer's gonna give us.[JA] マーク 無罪放免か 何も与えないか どっちかよ それこそガイヤーが 私達に やらせたいことよ 137 Sekunden (2009)
The driver was arrested and acquitted.[JA] 運転手は無罪放免 The Memory of a Killer (2003)
You've been pardoned by the State of Georgia. You're free to go.[JA] ジョージア州によって無罪放免になってる どこへ行くにも自由だ Sick (2012)
I handed a psychopath a get-out-of-jail-free card.[JA] 僕は サイコパスに 無罪放免カードを渡してしまった Child Predator (2012)
Mr. Roulet, you're free to go. Court's adjourned.[JA] ルーレットさん 無罪放免です 閉廷します The Lincoln Lawyer (2011)
He's innocent until proven guilty. Correct?[JA] 立証されなければ 無罪放免 I See You (2010)
Was this how it was all going to end?[JA] これで無罪放免に? Limitless (2011)
We heard the dangerous cartel boss is free because someone tipped him off.[JA] 誰かが情報を洩らしたため 危険な麻薬カルテルのボスが 無罪放免になったと聞きましたが Red and Itchy (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top