ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

正面衝突

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正面衝突-, *正面衝突*
Japanese-English: EDICT Dictionary
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] (n,vs,adj-no) head-on collision [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cars collided head on.自動車が正面衝突した。
The boats collided head on.船が正面衝突をした。
The two cars almost met head-on on the way.二台の車は道路で正面衝突するところだった。
The taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.ダンプカーと正面衝突したタクシーはぐしゃぐしゃになった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you'd imagine bumping into her on the street and whisking her off her feet.[JA] 想像してみて 路上で彼女の車と正面衝突 彼女の車はオシャカ Swiss Army Man (2016)
I went to Russia to avoid fighting with you, don't you know?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我離開中國 不就是為了避免正面衝突? The Soong Sisters (1997)
I think it was a head-on collision, and there's a guy who's dead over there. - There's a woman... - Did you see what happened?[JA] 正面衝突で 向こうに死んだ男が... Nightcrawler (2014)
We almost got hit. He turned off. Turn left![JA] もう少しで正面衝突だ 道から逸れた 左に曲がれ! Kidnapping Mr. Heineken (2015)
Pede versus car, plowed straight through a fence at an elementary school.[JA] 人身事故だ 小学校のフェンスに正面衝突しました No More Good Days (2009)
It was a head-on collision.[JA] 正面衝突だったの Grotesque (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top