ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反对票

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反对票-, *反对票*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反对票[fǎn duì piào, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] a vote against; a veto, #20,698 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We forced a veto.[CN] 我们逼出了一票反对票 Primary Colors (1998)
Voting "No": 0[CN] 反对票 零票 The Leopard (1963)
You know I voted against you?[CN] 你知我投你反对票 The Piano Teacher (2001)
I vote no.[CN] 我投反对票 Find Me Guilty (2006)
No, a hundred times no.[CN] 一百次反对票 The Leopard (1963)
And it's true you voted against me for the School of Fine Arts?[CN] 美术学院里给我投了反对票 Klimt (2006)
Four million still voted Nein.[CN] 4百万人仍然投了反对票 A New Germany: 1933-1939 (1973)
- Opposition vote.[CN] ―反对票 ―零 The Palm Beach Story (1942)
No, Excellency. I voted "No".[CN] 不"殿下"我投了反对票 The Leopard (1963)
And you voted 'no' on every jury of every competition I've ever entered?[CN] 你在我参加的所有比赛里 都给我投了反对票吗? Klimt (2006)
Girlfriends ... for life[CN] 并且尽可能地发挥优点 那么你们就投反对票 All I Wanna Do (1998)
... tocutthenumberofpatrolcars on the street, vote no, okay?[CN] ...要减少大街上巡逻车的数量 投反对票 好不好 Falling Down (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top