ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

亚历士

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -亚历士-, *亚历士*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Thank you, Alex.[CN] -谢谢,亚历士 Final Destination (2000)
- Thanks, Alex.[CN] -谢谢,亚历士 Final Destination (2000)
Let's go ask Alex.[CN] 我们去问亚历士 Final Destination (2000)
Alex, could you trade seats with Blake so she and I could sit together?[CN] 亚历士,你可以跟布莱克换位子 这样我跟她就可以坐一起? Final Destination (2000)
Alex.[CN] 亚历士 Final Destination (2000)
Live it up, Alex.[CN] 玩得开心,亚历士 Final Destination (2000)
Alex.[CN] -亚历士 Final Destination (2000)
Alex, let's go take a shit.[CN] 亚历士,我们去大便 Final Destination (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top