ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不行

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不行-, *不行*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不行[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable, #2,268 [Add to Longdo]
不行[bù xíng le, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙, ] on the point of death; dying, #8,211 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不行き届き;不行届き[ふゆきとどき, fuyukitodoki] (adj-na,n) negligence; carelessness; incompetence; mismanagement [Add to Longdo]
不行[ふぎょうぎ, fugyougi] (adj-na,n) bad manners; rudeness [Add to Longdo]
不行[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na,n) misconduct; profligacy; immorality [Add to Longdo]
不行[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh. Can you do it?[CN] 你行不行 Bend & Break (2014)
No, Voight said we do this ourselves. We'll do a grid search.[CN] 不行 Voight说过这件事我们要自己解决 我们做一个拉网搜索 An Honest Woman (2014)
JFK could be funny. You can't.[CN] 肯尼迪可以风趣 你不行 Oppo Research (2014)
No, I can't. I'm... uh...[CN] 不 我不行... Oppo Research (2014)
What else can we really do?[CN] 暂时不行而已 Actions vs. Accusations (2014)
He can't.[CN] 目前不行 Bend & Break (2014)
No, they only have two songs.[JA] ダメなんです, 二曲しか練習してないんです 不行啊,他們只準備兩首歌 Cape No. 7 (2008)
I was literally like-- i thought through the numbers-- Through the numbers-- smart,dude.[CN] 我算了算人数 心想 不行 Actions vs. Accusations (2014)
No, this is the fourth time that she has switched Sofia duty on me.[CN] 不行 这已经第四次了 又把Sofia交给我 Bend & Break (2014)
Yeah. Oh, no.[CN] 是啊 不行 Bend & Break (2014)
I'm afraid these recent security breaches have laid bare your inadequacies as a military director.[JA] 最近の治安違反は 君の監督不行き届きではないかね Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Uh, I'm not sure that I should.[CN] 应该不行 Bend & Break (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top