ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不敬

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不敬-, *不敬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior), #35,827 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
不敬[ふけいざい, fukeizai] (n) lese majeste [Add to Longdo]
不敬[ふけいけん, fukeiken] (n) impiety; irreverence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His irreligious statements are offensive.彼の不敬な発言は不愉快だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the contrary, I love but don't admire them.[CN] 恰恰相反,我爱她们 但并不敬仰她们 Monsieur Verdoux (1947)
The Vatican's unwillingness to support us is both impious and cowardly.[JA] 私たちをサポートするためにバチカンの不本意の ... ...不敬と臆病でもあります。 The Da Vinci Code (2006)
"We are here to kill all unbelievers and the whore who sings."[JA] "信仰なきもの、歌う不敬な女を殺すために来た" Rock the Kasbah (2015)
Th-That's disrespectful![JA] 不敬だぞ Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
The house is burned. They're meeting in the cellar.[CN] 威士太太,我不是存心不敬 Gone with the Wind (1939)
I should have you whipped for your impudence![JA] 不敬罪で鞭を受けたいか Troy (2004)
Who blaspheme... and desecrate... in the joy of sin where mankind that is lost... will find itself again.[CN] 亵渎神明... 不敬神圣... 人类失去的罪之乐... Curse of the Demon (1957)
This is blasphemy.[JA] 神への不敬だわ The Man from Earth (2007)
But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.[CN] 你必须都吃完 不然就是对厨师的不敬 Rebecca (1940)
- Some people don't respect the dead.[CN] -有些人对死者就是不敬 Some Like It Hot (1959)
I meant no disrespect.[JA] 不敬からではありません 2012 (2009)
Hector, show respect.[JA] ヘクトル 不敬だぞ Troy (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top