ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万年筆

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万年筆-, *万年筆*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม

Japanese-English: EDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) fountain pen; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This pen has run dry.この万年筆はインクが切れた。
This fountain-pen is as good as any I have ever used.この万年筆は私が今までに使ったどれにも劣らない。
It was this fountain pen that I bought in Paris.私がパリで買ったのはこの万年筆です。
I have lost my new fountain pen.私は新しい万年筆をなくしてしまった。
I've lost my fountain pen. I have to buy one tomorrow.私は万年筆をなくしてしまった。明日買わなければならない。
My father gave me a new fountain pen.父は私に新しい万年筆をくれました。
Do you have a fountain pen with you?万年筆を持っていますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fountain pens and ballpoint pens don't work in outer space[JA] 宇宙では 万年筆や ボールペンは使えない 3 Idiots (2009)
And this?[JA] - 万年筆 Dirty Laundry (2013)
- I lost my pen.[JA] ー 万年筆をなくした The Wing or The Thigh? (1976)
Sir, if pens didn't work in outer space why didn't the astronauts use a pencil?[JA] 宇宙で万年筆や ボールペンが使えないなら... 鉛筆を使えば良いのでは? 3 Idiots (2009)
One Montblanc fountain pen in silver and black.[JA] 銀と黒のモンブラン万年筆 Yakimono (2014)
What? A gold-tipped lanier pen.[JA] 万年筆 The Man in the Killer Suit (2014)
She used a fountain pen.[JA] 彼女は 万年筆を使ってる The Great Game (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top