ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フル装備

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フル装備-, *フル装備*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw six squads in full tactical gear, three crates of RPGs, and a full crew of analysts heading' to operations.[JA] フル装備の6部隊に、 ロケット弾が3つ、 そして、分析官が実際の作戦に同行している。 The Hub (2013)
This baby is fully equipped.[JA] フル装備でしょう? Gnomeo & Juliet (2011)
Put it on now. Strap in, full harness.[JA] - ストラップを取り付け フル装備 After Earth (2013)
Fully loaded.[JA] フル装備 MI-5 (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top