ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ナッシュビル

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ナッシュビル-, *ナッシュビル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ナッシュビル[, nasshubiru] (n) {comp} Nashville [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A complete replica of the Parthenon in Nashville. Alright, guys.[JA] パルテノン宮殿の 完全な複製がナッシュビル Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Nashville?[JA] ナッシュビル Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Then, Nashville, but that was just the airport on the way to Phoenix, so I don't know if that...[JA] それからナッシュビル ただの空港だ フェニックスに行く途中の. . The Secret Life of Walter Mitty (2013)
We'll get to Nashville, son.[JA] 俺たちはきっとナッシュビルに行くぞ I Saw the Light (2015)
And the house was a nice place in the Natchez Trace area in Nashville.[JA] ナッシュビルのナチェズ地区ではいい家だった I Saw the Light (2015)
Then the day after tomorrow, I'm going up to Nashville.[JA] 明後日、ナッシュビルに行く I Saw the Light (2015)
Came in last night at a half past 10: 00[JA] Came in last night at a half past 10: 00 1947年4月21日 ナッシュビル, キャッスル・レコーディング I Saw the Light (2015)
Here's Hank and his wife, Audrey, moving into a new house on Franklin Road in Nashville, Tennessee.[JA] ハンクと妻のオードリーは新居に引っ越しました テネシー州ナッシュビルのフランクリンロードです I Saw the Light (2015)
Parthenon in Nashville.[JA] ナッシュビルのパルテノンだ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Nashville to Knoxville to Aspen and Sundance.[JA] ナッシュビル、ナックスビル、 アスペン、そしてサンダス An Inconvenient Truth (2006)
Roy Acuff, as you know, has been a big star at the Opry here for quite some time.[JA] ここナッシュビルのラジオ番組オプリーでは ロイ・エイカフは長い間 大スターだった I Saw the Light (2015)
As my heart breaks right in two...[JA] As my heart breaks right in two... 1949年6月11日 ナッシュビル グランド・オール・オプリー I Saw the Light (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナッシュビル[なっしゅびる, nasshubiru] Nashville [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top