ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

カルシウム

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -カルシウム-, *カルシウム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
カルシウム[, karushiumu] (n) calcium (Ca); (P) [Add to Longdo]
カルシウムシアナミド[, karushiumushianamido] (n) calcium cyanamide (CaCN2) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Calcium is absent from his diet.彼の食事にはカルシウムが欠けている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they do go for the teeth first, ha, hence the name "tooth fairies".[JA] カルシウムを主食としています 骨、皮膚、内臓 でも特に歯を好みます Hellboy II: The Golden Army (2008)
Hook him up to an I. V. of calcium. That should do the trick.[JA] カルシウムを投与すれば治る The Last Death of Henry Morgan (2015)
Oh, wait a minute. What about calcium? Calcium's not a trace.[JA] 待てよ カルシウムは もっとあるだろ ...And the Bag's in the River (2008)
19, potassium. 20, calcium. 21, scandium...[JA] 19番プロトアクチニウム. 20番カルシウム、21番スカンジウム・・・ The Girl with All the Gifts (2016)
We synthesize a calcium gluconate in a thiamine base?[JA] チアミン塩基カルシウムグルコン酸を合成する Pilot (2008)
The will of calcium and sodium[JA] カルシウムであり ナトリウムであり リンであり Fantastipo (2005)
Just a little cocktail. Calcium, folate, vitamins A through Z.[JA] 少しのカクテル カルシウム 葉酸 ビタミンA〜Z Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
Arlene told me people are less calcium-deficient than they used to be because of all the fancy coffee they drink nowadays.[JA] アーリーンは― 現代人のカルシウム不足が 解消されてるって Mine (2008)
Calcium. Calcium is only .25%.[JA] でも カルシウムは わずか0. ...And the Bag's in the River (2008)
iron oxide, sulfur, uranium, thorium, calcium, potassium, a smidgen of silicon dioxide.[JA] 酸化鉄、硫黄、ウラン、トリウム、 カルシウム、カリウム、 二酸化ケイ素が少し The Sense in the Sacrifice (2013)
I'd either say that you have a mommy fixation, or... a calcium deficiency.[JA] あなたがママに執着している とは言えるわ あるいは カルシウム不足か Spilt Milk (2013)
Sodium, potassium, calcium.[JA] ナトリウム カリウム カルシウム 4 Days Out (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top