ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไร้เดียงสา

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไร้เดียงสา-, *ไร้เดียงสา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้เดียงสา[ADJ] innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด
ไร้เดียงสา[V] be innocent, See also: be naive, be childlike, be artless, be simple, be credulous, be ingenuous, be unworldly, Example: ดูเขายังไร้เดียงสา ทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
Childlike... no-one understandsไร้เดียงสา ไม่มีใครเข้าใจ Yellow Submarine (1968)
We apes have learned to live in innocence.เราวานร หัดอยู่อย่างไร้เดียงสา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Why, is innocence so evil?ความไร้เดียงสาชั่วร้ายนักรึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Oh, you're a child You're a childเธอยังเด็กนัก เด็กไร้เดียงสา The Little Prince (1974)
Conceal my turpitudes from these innocentsซ่อนความต่ำช้าของฉัน from these ไร้เดียงสา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They're innocent children.พวกเขากำลังเด็กไร้เดียงสา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They'll arrive at your door ... as innocent as children, longing for the past.พวกเขาจะมาถึงประตูบ้านนาย เหมือนกับเด็กไร้เดียงสา ไขว่คว้าหาอดีต Field of Dreams (1989)
There you go.เราไม่สามารถที่จะทำไร้เดียงสาได้แล้วล่ะกับพวก นิตยสารชั้นสาม ใช่มั้ย Hero (1992)
My name's Giuseppe Conlon. I'm an innocent man.ชื่อของฉัน Giuseppe Conlon ฉันเป็นคนไร้เดียงสา In the Name of the Father (1993)
The proof of our innocence must be there in the evidence.หลักฐานของความไร้เดียงสาของเรา จะต้องมีหลักฐานใน In the Name of the Father (1993)
It's a war. You're one if its innocent victims.เป็นสงคราม ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ไร้เดียงสา In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide

English-Thai: Longdo Dictionary
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jejune[ADJ] ไร้มารยา, See also: ไร้เดียงสา, Syn. naive, very simple, Ant. sophisticated, wise
naive[ADJ] ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ), See also: ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่มีประสบการณ์, Syn. fleeceable, gullible, susceptible, Ant. sophisticated
simple-minded[ADJ] ไร้เดียงสา, See also: ซื่อๆ, Syn. childish
unworldly[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ไร้เดียงสา, ขาดประสบการณ์, Syn. naive, unsophisticated, provincial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
arcadian(อาร์เค'เดียน) adj. เกี่ยวกับ Arcadia, อย่าง่าย ๆ , ลูกทุ่ง, ไร้เดียงสา. n. ชาวเมือง Arcadia. -Arcadianism n.
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
childlikeadj. คล้ายเด็ก,ไร้เดียงสา. childlikeness n., Syn. naive
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
dewy-eyed(ดิว'อิไอด) adj. ไร้เดียงสา,น่าไว้วางใจ
ingenuous(อินเจน'นุอัส) adj. เปิดเผย,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไร้เดียงสา., See also: ingenuousness n.
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless

English-Thai: Nontri Dictionary
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
innocence(n) ความบริสุทธิ์ใจ,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง
lamb(n) ลูกแกะ,คนไร้เดียงสา,หนูน้อย
naive(adj) เชื่อง,ซื่อๆ,ไร้เดียงสา,เหมือนเด็ก
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
puerile(adj) ไม่เป็นประสา,ไร้สาระ,ไร้เดียงสา
purely(adv) อย่างบริสุทธิ์,อย่างหมดจด,อย่างสะอาด,อย่างไร้เดียงสา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top