ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจเดียว

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจเดียว-, *ใจเดียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเดียว[V] be faithful, See also: be constant in love, be single-minded, Ant. หลายใจ, Example: พ่อบอกกับแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกับแม่และจะไม่เจ้าชู้กับผู้หญิงที่ไหนอีก, Thai definition: ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง
ใจเดียว[ADJ] constant, See also: steadfast, faithful, single-minded, Ant. หลายใจ, Example: ครอบครัวจะมีความสุขถ้าพ่อบ้านเป็นคนรักเดียวใจเดียว
ใจเดียวกัน[V] be congenial with someone, See also: have similar temperament, be like-minded, share the same feeling, Example: เขาใจเดียวกันกับเรา, Thai definition: มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน หรือเหมือนกัน
ใจเดียวกัน[N] congeniality, See also: same mind, same feeling, same thought, Example: พี่มีใจเดียวกันกับฉันที่ซื้อรองเท้าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ, Thai definition: ความคิดตรงกัน, ความเห็นเหมือนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเดียวว. ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง.
ใจเดียวกันว. มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you should be faithful to one mistress above all others...แต่ดิฉันคิดว่าท่านควรจะรักเดียวใจเดียว Girl with a Pearl Earring (2003)
And in a flash, they're gone.และเพียงแค่อึดใจเดียว / พวกเขาก็จากไป The Notebook (2004)
One morality.ใจเดียวกัน. Kingdom of Heaven (2005)
Well, not a one-person person.ก็ผมไม่ใช่พวกรักเดียวใจเดียวนิ Imagine Me & You (2005)
Male monogamy remains an elusive, yet much mythologized practice throughout the world.- ใช่ ผู้ชายรักเดียวใจเดียวคงหายาก การปฏิบัติตัวก็คงยากนัก ทั่วทั้งโลก The Nanny Diaries (2007)
We're like-minded.เราใจเดียวกัน? Sí se puede (2008)
See how like-minded you and Miguel really are.ดูซิว่าลูกกับมิเกลใจเดียวกันแค่ไหน Sí se puede (2008)
When he does, he'll wanna rethink the like-minded thing.เขาเข้าใจเมื่อไหร่ เขาจะคิดเรื่อง ใจเดียวกันนั่นใหม่อีกครั้ง Sí se puede (2008)
This cat goes from cold to hot in a heartbeat, nothing in between.เจ้าหมอนี่เปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อนในอึดใจเดียว ไม่มีระหว่างนั้น Brothers in Arms (2008)
I'm officially a 1-woman man.ผมเป็นหนุ่มรักเดียวใจเดียวอย่างเป็นทางการ The Magnificent Archibalds (2008)
Wow. a 1-woman man?ว๊าว หนุ่มรักเดียวใจเดียวหรอ? The Magnificent Archibalds (2008)
Yeah, well, I'm the one-woman kind of guy.ผมน่ะรักเดียวใจเดียวนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted   FR: fidèle en amour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
like-minded(ไลคฺ'ไม'ดิด) adj. มีใจเดียวกัน,มีจุดประสงค์เดียวกัน., See also: like-mindedness n. ดูlike-minded
one(วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
unanimous(ยูแนน'นิเมิส) adj. เป็นเอกฉันท์,ไม่มีข้อโต้แย้ง,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน., See also: unanimously adv. unanimousness n., Syn. concordant

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unanimous(adj) เป็นเอกฉันท์,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top