ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสริมกำลัง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสริมกำลัง-, *เสริมกำลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริมกำลัง[V] reinforce, See also: strengthen, supplement, Example: รัฐบาลได้ส่งทหารราบเข้าเสริมกำลัง เพื่อปิดล้อมพวกกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า, Thai definition: เพิ่มกำลังเข้าไป เพื่อสนับสนุนในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'... the armed forces will be called in to provide backup and assistance.'... หน่วยติดอาวุธถูกเรียกตัวเพื่อ เสริมกำลังและคอยให้ความช่วยเหลือ' Shaun of the Dead (2004)
Any Japanese reinforcements get through you, they get to us.ถ้าพวกยุ่นมันเสริมกำลังผ่านมาทางคุณได้.. มันก็ผ่านมาหาเราได้เหมือนกัน The Great Raid (2005)
They're back on the ground refueling.พวกเขามาเสริมกำลังแล้วครับ Manhunt (2006)
Oh, and one more thing. I need you to read these Female Empowerment articles.ผมต้องอ่านบทความเกี่ยวกับการ กระตุ้นเสริมกำลังใจผู้หญิง Grin and Bear It (2007)
That is why I support the arms.แต่นั้นคือการทำเพื่อเสริมกำลังแขนของผม Paranormal Activity (2007)
- We need to reinforce Anakin.- เราต้องไปเสริมกำลังให้อนาคิน Star Wars: The Clone Wars (2008)
Once they're set, the bulk of the squad cars can approach from the south,พอพวกเค้าเข้าที่ รถเสริมกำลังถึงจะเข้า มาทางใต้ Brothers in Arms (2008)
Back up is on it's...กำลังเสริมกำลัง ... Vantage Point (2008)
- Double teamed by a psychologist and a chef?- เสริมกำลัง โดยนักจิตวิทยาและเชฟไง The Dwarf in the Dirt (2009)
I'd like to use the extra power to strengthen the shield,ผมจึงอยากจะใช้พลังงานพิเศษ เพื่อมาเสริมกำลังให้กับเกราะ Faith (2010)
We got units coming in.กำลังเสริมกำลังมา Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I think we should load up the back.ฉันคิดว่าควรจะเสริมกำลังทางด้านหลัง June Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlang) EN: reinforce ; strengthen ; supplement   

English-Thai: Longdo Dictionary
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortify[VT] ให้กำลังใจ, See also: เสริมกำลังใจ
petentiate[VT] เสริมกำลัง, See also: ทำให้มีอำนาจ
reinforce[VT] เพิ่มกำลังทางทหาร, See also: เสริมกำลังทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
buildupn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
corroborant(คะรอบ'เบอรันท) adj. ซึ่งเสริมกำลัง
hardenvt. ทำให้แข็ง,ทำให้จิตใจด้าน,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น,มั่งคงขึ้น, Syn. fortify,solidity
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง,เติมพลัง,ทำให้แข็งแรง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate,energize
potentiate(โพเทน'ชิเอท) vt. เสริมผล,เสริมกำลัง,เสริมอำนาจ, See also: potentiation n. potentiator n., Syn. intensify
reinforce(รีอินฟอร์ส') vt. เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน,ทำให้แข็งแรง,ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น,เพิ่ม,เสริม, Syn. strengthen,reenforce
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน
replenish(รีเพลน'นิช) vt. เติมเต็มใหม่,ทำให้สมบูรณ์ใหม่,เสริมกำลัง,เติมเชื้อเพลิง,เติมอีก,เติมใหม่, See also: replenishher n. replenishment n., Syn. restore,refill,stock,store

English-Thai: Nontri Dictionary
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น,ทำให้ร่าเริง,เสริมกำลัง,เติมพลัง
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
reenforce(vt) บำรุงกำลัง,เพิ่มกำลัง,เสริมกำลัง,สนับสนุน
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง,กำลังหนุน,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
reinforce(vt) เสริมกำลัง,เพิ่มกำลัง,บำรุงกำลัง
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
replenish(vt) เสริมกำลัง,ทำให้เต็ม,เติมเชื้อเพลิง
tonic(n) ยาบำรุงกำลัง,ยาเจริญอาหาร,ยาเสริมกำลัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beef upเสริมกำลัง เช่น Security was beefed up at the homes of government officials.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top