ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงินสินบน

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินสินบน-, *เงินสินบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินสินบน[N] bribe, See also: tea money, Example: เขาไม่สามารถหักใจปฏิเสธเงินสินบนจากผู้มีอิทธิพลรายนี้ได้, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much kickback?เงินสินบนนะเท่าไหร่? อะไรคือเงินสินบน Platonic Sex (2001)
Wants to triple his payoff money.พวกเรามาในวันจันทร์ ต้องการเงินสินบนของเขาขึ้นเป็นสามเท่า The Pull (2008)
That dude wouldn't take a bribe?หมอนั่นไม่ยอมรับเงินสินบนงั้นเหรอ Better Call Saul (2009)
Got Charming PD on the payroll.เจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่งที่รับเงินสินบน The Culling (2009)
You're accusing me of being in someone's pocket, you hypocrite son of a bitch?คุณกำลังกล่าวหาผม ว่ารับเงินสินบนกับใครบางคน คุณมันเป็นพวกไอ้ลูกหมามือถือสากปากถือศีล Smite (2009)
I'm not on anybody's payroll.ฉันไม่รับเงินสินบนของใคร Smite (2009)
I'd hate for anything to happen to that pretty family 'cause their da was on the take.ฉันเกลียดที่จะทนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น กับครอบครัวที่แสนอบอุ่น เพราะพ่อของพวกเขารับเงินสินบน Lochan Mor (2010)
He on Jimmy's permanent payroll?เขารับเงินสินบนจากจิมมี่ใช่ไหม Lochan Mor (2010)
What is the source of the slush funds? Please tell me.แหล่งเงินสินบนมาจากไหนครับ โปรดตอบด้วยครับ Episode #1.15 (2010)
Please tell me what you think about the slush funds.ช่วยบอกผมหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับเงินสินบน Episode #1.15 (2010)
Isn't that what you get paid to go get?นายคงไม่ได้รับเงินสินบนใครหรอกนะ End Times (2011)
I tried to offer him... $100,000 bribe that day.ผมพยายามพยายามที่จะให้เขา ... หนึ่งแสน เป็นเงินสินบนตอนนั้น Kalele (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินสินบน[n.] (ngoen sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hush-money[IDM] ค่าปิดปาก, See also: เงินสินบน
kickback[N] เงินสินบน (คำสแลง), See also: เงินใต้โต๊ะ, Syn. bribe, backhander
payoff[N] เงินสินบน, Syn. bribe, payola
payola[N] เงินสินบน, See also: เงินสินบน, Syn. bribe, payoff
kickback[SL] เงินสินบน
palm-oil[SL] เงินสินบน
payola[SL] การติดสินบน, See also: เงินสินบน
plugola[SL] สินบน, See also: เงินสินบน
backhander[SL] เงินสินบน, See also: เงินใต้โต๊ะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
payola(เพโอ'ละ) n. เงินสินบนส่วนตัว,เงินสินบนลับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Schmiergeld(n slang) |das, nur Sg.| เงินสินบน, เงินว่าจ้างให้ทำในสิ่งไม่ควร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top