ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกรงกลัว

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกรงกลัว-, *เกรงกลัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกรงกลัวก. กลัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just fear me, love me, do as I say... and I will be your slave.แค่เกรงกลัวฉัน รักฉัน ทำตามที่ฉันพูด และฉันก็จะเป็น ทาสของเธอ ตลอดไป Labyrinth (1986)
What is the insinuation here?คุณเกรงกลัว ที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ จากเธอหรือ ? Deep Throat (1993)
Just give them something. A little food and fuel.ให้ข้าฆ่าพวกนี้เถอะ มันจะได้เกรงกลัวท่าน Rapa Nui (1994)
I fear not the wind. I bend without breaking."'ข้ามิเกรงกลัวสายลม ตัวข้าเอนตัวไปตามสายลมโดยหาได้แตกหักไม่ Wild Reeds (1994)
I couldn't cry.ฉันไม่เกรงกลัว Fight Club (1999)
But it was a world Siam was afraid would consume them.แต่มันเป็นโลกที่ชาวสยามเกรงกลัว ว่าจะถูกทำลายจนย่อยยับ Anna and the King (1999)
Have no fear.ไม่มีความเกรงกลัวใด ๆ A Cinderella Story (2004)
I started with Regina, who was living proof that the more people are scared of you, the more flowers you get.ชั้นเริ่มที่ เรจิน่า, ผู้ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่า ยิ่งคนเกรงกลัวเธอมากเท่าไร, ก็จะได้ดอกไม้มากเท่านั้น. Mean Girls (2004)
I know you have fears.ฉันรู้ คุณมีเกรงกลัว Æon Flux (2005)
- Kate Batts well, she was feared by everyone in the village.-เคท เบทส์ ...ก็ เธอเป็นที่เกรงกลัวของทุกคนในหมู่บ้าน An American Haunting (2005)
I am a God-fearing Englishman, and I'm goddamn proud of it!ผมเป็นคนอังกฤษที่เกรงกลัวพระเจ้า, โคตรภูมิใจเลย! V for Vendetta (2005)
A man seemingly without a conscience for whom the ends always justify the means.บุรุษผู้ดูเหมือนไม่เคยเกรงกลัวบาป ...ผู้ซึ่งต้องการเพียงอำนาจ V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go in[PHRV] เกรงกลัวอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
fear(vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า

French-Thai: Longdo Dictionary
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top