ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วงศ์วาน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงศ์วาน-, *วงศ์วาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงศ์วาน[N] family, See also: relations, relatives, kin kinsfolk, Syn. วงศ์วานว่านเครือ, วงศาคณาญาติ, Thai definition: ลูกหลานเหลนในตระกูล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วงศ์วานน. ลูกหลานเหลนในตระกูล, มักใช้เข้าคู่กับคำ ว่านเครือ เป็น วงศ์วานว่านเครือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If your nephew does not object to my connections, they can be nothing to you.ถ้าหลานของคุณไม่ได้สนใจวงศ์วานของฉัน พวกเขาก็ไม่มีผลอะไรต่อคุณ Episode #1.6 (1995)
Doug found this website in Salt Lake City that has the genealogy of everybody in the world.ดักเจอเวปไซท์นี้ใน ซอลท์ เลค ซิตี้ มันแสดงวงศ์วานว่านเครือของทุกคนในโลกนี้ Hope Springs (2003)
I, uh, researched her family tree, and there's a 16-generation remove, but look.ผมได้ค้นคว้าผังวงศ์วาน ของตระกูลเธอ มีตั้ง 16 ชั่วคน ที่ถูกย้ายออกไป แต่ดูนี้สิ The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงศ์วาน[n.] (wongwān) EN: family ; relations ; relatives ; kin kinsfolk   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
origin[N] ต้นตระกูล, See also: วงศ์วาน, บรรพบุรุษ, Syn. lineage, descent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
pedigree(เพด'ดะกรี) n. เชื้อสาย,วงศ์วาน,สายเลือด,ประวัติและแหล่งที่มา,รากศัพท์., See also: pedigreeless adj., Syn. line,ancestry

English-Thai: Nontri Dictionary
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top