ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รั่วออก

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รั่วออก-, *รั่วออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A foot of concrete is important... ..when your next-door neighbour has to watch game shows at full volume.ว่าระบบตัดไฟฉุกเฉิน คงเสีย ทำให้แก๊ซ ค่อยๆรั่วออกมา Fight Club (1999)
Possible steam leaks and play ruptures.บางทีไอน้ำอาจจะรั่วออกมาและแตกตัว Ladder 49 (2004)
You bought us some time, but this story's going to leak and I want Bailey in our hands before it does.คุณช่วยถ่วงเวลาหน่อยสิ แต่เรื่องนี้ ต้องรั่วออกไปแน่ และผมต้องการเบลีย์ใน มือของเราก่อนที่มันจะเกิดขึ้น Pilot (2004)
I'M GLAD YOU'RE NOT MAD AT ME FOR SPILLING THE BEANS.ฉันดีใจที่เธอไม่โกรธฉัน เรื่องที่ทำความลับรั่วออกไป Betty's Wait Problem (2007)
The septic tank is acting up.แท้งของเสียมันรั่วออกมาครับ Trick 'r Treat (2007)
- Nothing. The septic tank is acting up.แท้งของเสียมันรั่วออกมาครับ Trick 'r Treat (2007)
but the materials are leaking everywhere.แต่มีเรื่องเหลวไหลทุกแห่งได้รั่วออกไป Transporter 3 (2008)
Some kind of chemical leak.มีสารเคมีบางชนิดรั่วออกมา Episode #2.2 (2008)
Leak hydraulic fluid.มีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วออกมา Automatic for the People (2008)
Some of the bio-agent was released.ตัวยาชีวภาพจำนวนหนึ่งรั่วออกมาได้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
It was breached for maybe two minutes before I could seal it off.มันรั่วออกมาได้ประมาณ 2 นาที ก่อนที่ผมจะปิดรอบรั่ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm afraid somebody in your company may have leaked it.ผมว่าเป็นคนในบริษัทคุณที่ปล่อยให้รั่วออกมา Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leak out[PHRV] ซึมออก, See also: รั่วออก, ไหลออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leakage(ลี'คิจฺ) n. การรั่ว,การรั่วไหล,สิ่งที่รั่วออก,จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak

English-Thai: Nontri Dictionary
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top