ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปอนด์สเตอร์ลิง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปอนด์สเตอร์ลิง-, *ปอนด์สเตอร์ลิง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ปอนด์สเตอร์ลิง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ปอนด์สเตอร์ลิง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปอนด์น. ชื่อหน่วยเงินตราของอังกฤษเท่ากับ ๑๐๐ เพนซ์, ปอนด์สเตอร์ลิง ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A new record, 50 pounds Sterling for headmatter on the London market.สถิติใหม่ 50 ปอนด์สเตอร์ลิง สำหรับ headmatter ในตลาด ลอนดอน In the Heart of the Sea (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปอนด์สเตอร์ลิง[n. prop.] (pøn sátoēling) FR: livre sterling [f] ; livre britannique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quid[N] 1 ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ, See also: หน่วยเงิน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top