ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นครินทร์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นครินทร์-, *นครินทร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นครินทร์[N] governor, See also: the lord of a town, director, ruler, administrator, Syn. เจ้าเมือง, Thai definition: ผู้ครองเมืองนั้น, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นครินทร์(นะคะ-) น. เจ้าครองนคร, เจ้าเมือง
นครินทร์เมืองใหญ่.
นครินทร์ดู นคร, นคร-.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator   FR: gouverneur [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top