ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุกราย

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุกราย-, *ทุกราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกราย[N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These mountains have defeated every invader.ภูเขาลูกนี้ปราบผู้บุกรุกทุกราย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- She brings all her boys down here.เธอพาหนุ่มๆ ทุกรายมาที่นี่ The Truman Show (1998)
It takes a sharp eye for every detail, every little nuance.ต้องมีสายตาที่แหลมคม... สำหรับทุกรายละเอียด ทุกความแตกต่าง Inspector Gadget 2 (2003)
And once the details had been successfully navigated... there would be nothing left to do but wait for the conflict.และเมื่อทุกรายละเอียดถูกจัดวางเข้าที่ ก็ไม่มีอะไรต้องทำอีก นอกจากรอให้เกิดเรื่อง Primer (2004)
Analyzing every little step before he takes one.วิเคราะห์ทุกรายละเอียดก่อนที่เขาจะแก้ไขมัน. Fantastic Four (2005)
Then that happens.แล้วก็เสร็จทุกราย Goal! The Dream Begins (2005)
He killed all the subjects.เขากำจัดผู้ถูกทดสอบทุกราย Æon Flux (2005)
-Because, when I've had sex... with people after they were married, they have said that it's fantastic.กับสาวที่แต่งงานแล้ว ทุกรายเลยบอกว่าสุดยอด Imagine Me & You (2005)
All the names and dates are inside your head.ทุกรายชื่อ ทุกวันเวลา อยู่ในหัวคุณหมดแล้ว V for Vendetta (2005)
She's loving every bit of it Yeah, I'm still good.ดูสิ หวานๆ แบบนี้ เสร็จทุกราย Art of Seduction (2005)
Look, we need as close to the real voe as you can get, and anything that might be in the background.Can you do it?นี่ เราต้องการฟังเสียง/Nที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และเราต้องการทุกรายละเอียด/Nของเสียงแบ็กกราวด์ด้วย ทำได้ไหม Compulsion (2005)
In excruciating detail.เล่าแบบทุกรายละเอียดเลยทีเดียว Purple Giraffe (2005)

English-Thai: Longdo Dictionary
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top