ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่างพูด

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่างพูด-, *ช่างพูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างพูด[V] be talkative, See also: be full of talk, be chatty, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา, Ant. เงียบขรึม, เป็นใบ้, Example: ผู้บอกภาษาที่เฉลียวฉลาดและช่างพูด จะช่วยให้งานดำเนินไปเร็วขึ้น
ช่างพูดคุย[V] be talkative, See also: be full of talk, be chatty, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา, Ant. เงียบขรึม, เป็นใบ้, Example: จากคนที่เคยช่างพูดคุย เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นคนเงียบขรึม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอแหลช่างพูดและแสดงกิริยาน่ารัก (ใช้เฉพาะเด็กที่สอนพูด).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I mind him writing her chatty letters.บางทีฉันอาจจะคิดว่าเขาเขียนจดหมายของเธอช่างพูด The Russia House (1990)
He's not much of a talker, is he?เขาไม่ใช่พวกช่างพูดใช่มั้ย Of Mice and Men (1992)
Whoooo! You, uh, getting anything there, chatty?คุณเอ่อได้รับอะไรที่นั่นช่างพูดWrong Turn (2003)
Oh, it's not so bad. The women are all very talkative.ก็ไม่เลวนักหรอกจ๊ะ ผู้หญิงในนี้ก็ช่างพูดช่างคุยดีจ๊ะ Lonesome Jim (2005)
They have a sense of humor and talk well.พวกเขามีอารมณ์ขัน และช่างพูด My Boyfriend Is Type-B (2005)
Now we got the food mouthing off about the farmer.ตอนนี้เรามีอาหารที่ช่างพูด พูดสาธยายเรื่องชาวนา No Such Thing as Vampires (2007)
But so sad that she hardly speaky# แต่น่าเศร้าที่เธอช่างพูดน้อยนัก High School Musical 2 (2007)
Double-talking Greeks. Shifty-eyed Chinese.คนกรีกช่างพูด คนจีนตาตี่ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Let's hope you're this talk active Once i get my tools.หวังว่านายจะช่างพูดอย่างนี้ ตอนฉันถือมีดในมือ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I mean, he chats. He's chatty freakin' cathy..ฉันหมายถึงเขาชอบแชท ช่างพูดคุยช่างคุย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Babies, and they'll be hisabies, so they'll have perfect hair and they'll be chatty.ลูกๆ พวกเขาจะได้ลักษณะของเดเร็คไป พวกเขาจะมีผมสวยและก็ช่างพูดช่างคุย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
So I'll have five chatty children, a chatty husband and live in a house in the wilderness.แล้วฉันก็จะมีลูกๆช่างพูดคุย5คน และสามีช่างเจรจาอยู่ในบ้านที่กว้างขวาง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gabby[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, ปากมาก, Syn. chatty, babbling, verbose, Ant. taciturn, quiet
loose[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, พล่าม
loquacious[ADJ] พูดมาก (คำที่เป็นทางการ), See also: ช่างพูด, Syn. verbose, voluble, talkative
talkative[ADJ] ช่างพูด, See also: ช่างคุย, ช่างเจรจา, ซึ่งพูดมาก, Syn. chatty, gabby
yappy[ADJ] ช่างพูด, Syn. talkative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
loquacious(โลเคว'เชิส) adj. พูดมาก,โว,ช่างพูด., See also: loquaciousness n. ดูloquacious, Syn. talkative,
loquacity(โลควอส'ซิที) n. การพูดมาก,การช่างพูด, Syn. talkativeness,

English-Thai: Nontri Dictionary
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top