ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จั่ว

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จั่ว-, *จั่ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จั่ว[N] gable, See also: triangular end of a roof, Syn. หน้าจั่ว, Example: เสาใหญ่ที่รับจั่วและหน้าบันนี้มีอยู่สี่เสา, Count unit: จั่ว, แผง, Thai definition: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกันลมและกันแดด มีรูปเป็นสามเหลี่ยม
จั่ว[V] turn up a card, See also: open a card, draw a card, Syn. เปิดไพ่, จั่วไพ่, Ant. ทิ้งไพ่, Thai definition: ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง
จั่วไพ่[V] turn up a card, See also: open a card, to draw a card, Syn. จั่ว, เปิดไพ่, Thai definition: ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จั่วน. เครื่องบนแห่งเรือนที่ปิดด้านสกัดหลังคาสำหรับกันลมและแดดฝน มีรูปเป็นสามเหลี่ยม, หน้าจั่ว ก็ว่า.
จั่วก. ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง.
จั๊วะว. คำแต่งคำ ขาว ให้รู้ว่าสีขาวมาก, จ๊วก ก็ว่า.
ถกจั่วไพ่ที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง, ถ้าจั่วไพ่ขึ้นมาเข้าเศียรที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง เรียกว่า ถกเศียร, ถลก ก็ว่า
ถลกจั่วไพ่ที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง, ถ้าจั่วไพ่ขึ้นมาเข้าเศียรที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง เรียกว่า ถลกเศียร, ถก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
หน้าบันจั่ว (ใช้แก่ปราสาท โบสถ์ วิหาร เป็นต้น) [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make your draw, shitheap.นายก็จั่วสิ ถมเถไป Stand by Me (1986)
-No, to Clark Gable.เปล่า .. ถึงคุณหน้าจั่ว คลาค. The Lake House (2006)
How you play the cards you're dealt-- that's all that matters.คุณจะเล่นกับไพ่ที่จั่วมายังไงล่ะ เรื่องทั้งหมดก็เท่านี้ Saw IV (2007)
Penny can only be holding necromancer potions, which are only effective against wraiths and day-walkers, and there are no more of either left to be drawn.เพนนีคงเหลือแต่ ไพ่ยาพิษเนโครแมนเซอร์ ซึ่งใช้ได้แค่กับเจตภูติและผีดิบ และไม่มีเหลือให้จั่วแล้ว The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I'm drawing to a flush.ผมจะจั่วไพ่เพื่อทำฟลัช ...A Thousand Words (2010)
Am I drawing to a flush, or am I smart?ผมจะจั่วเพื่อฟลัช หรือผมจะฉลาด ...A Thousand Words (2010)
But, uh, actually, I was drawing to a full house.แต่, เอ่อ, อันที่จริงผมจะจั่วเพื่อเห่า (ไพ่หนึ่งตองกับหนึ่งคู่) ...A Thousand Words (2010)
You drew 3 cards to a full house?นายจั่วไพ่ 3 ใบเพื่อเห่าเหรอ? ...A Thousand Words (2010)
The e-mail marked "urgent!"...อีเมลที่จั่วหัวว่า "ด่วนมาก!"... Remember Paul? (2010)
Right on the front page of the school newspaper!จั่วอยู่กลางหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์โรงเรียนนี่ไง! Rumours (2011)
Tomorrow's Muckraker will include the ultimate blind-item rumor that Will Shuester is leaving McKinley to join you on Broadway.พรุ่งนี้ นสพ.มัคเครเกอร์จะจั่วหัว ข่าวลือสุดอื้อฉาว ว่าวิลล์ ชูส์เตอร์ กำลังจะทิ้งแมคคินลีย์ ไปเดินสายบรอดเวย์กับหล่อน Rumours (2011)
Okay, this hand over here, we have a soft 18.โอเค นี่คือการพิจารณาไพ่ในมือตอนนี้ เรามีไพ่ที่เมื่อจั่วเพิ่มแล้ว 18 Bullet Points (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จั่ว[n.] (jūa) EN: gable   FR: pignon [m] ; fronton [m]
จั่ว[v.] (jūa) EN: turn up a card ; open a card ; draw a card   FR: retourner une carte
จั่วไพ่[v. exp.] (jūa phai) EN: turn up a card   FR: retourner une carte

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
gable(n) จั่วเรือน,หน้าจั่ว
isosceles(adj) หน้าจั่ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top