ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำ-

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำ, -คำ-, *คำ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทองคำ[goldeu] (n ) 골드

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำ[N] word, See also: speech, vocable, Syn. เสียงพูด, Example: เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แม้จะพูดคำเดียวกันหรือประโยคเดียวกันก็ตาม, Thai definition: เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wordคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
there is no reason or logic for why I love you.ที่ฉันรักนาย ก็ไม่มีเหตุผล หรือคำอธิบายเหมือนกัน Emotions (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: Emotions (2017)
She ended up dying without ever finding out.เธอตายทั้งที่ยังไม่ได้รู้คำตอบ Confrontation (2017)
Thank you for the invitation.ขอบคุณสำหรับคำเชิญนะ Disbanded (2017)
Accept people's feelings without questioning them.เปิดรับความรู้สึกของคนอื่น โดยไม่ต้องตั้งคำถาม Ready (2017)
Can I ask you a few questions?แต่ขอผมถามคำถามคุณ สักสองสามข้อได้ไหมครับ Ready (2017)
I came to think that you might be the one to break the curse I'm under.ฉันเริ่มคิดว่านายอาจจะเป็น คนที่ช่วยล้างคำสาปให้ฉันได้ Ready (2017)
Why did you accept the invitation, Yuki?พี่ยูกิ ทำไมถึงตอบรับคำเชิญเหรอคะ Emotions (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Confrontation (2017)
Subtitle translation by Brian Atheyคำบรรยายโดย: วัชรพล อิศรานนท์ Reason (2017)
But a few days after my father committed his crime, she left me without saying a word.แต่ไม่กี่วันหลังจากที่ พ่อผมก่อเหตุฆาตกรรม เธอก็หายตัวไปโดยไม่บอกผมสักคำ Affection (2017)
Just one question!แค่คำถามเดียว Affection (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech   FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำ[n.] (kham) EN: mouthful   FR: bouchée [f] ; gorgée [f]
คำ[n.] (kham) EN: [classifier : words ; mouthfuls of food]   FR: [classificateur : mots ; bouchées de nourriture]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vocable[N] คำ, See also: ศัพท์, ชื่อ, คำรวมเสียง
word[N] คำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ
conjugate(คอน'จะเกท) {conjugated,conjugating,conjugates} vt.,vi. รวม,เชื่อมผนึก,ผัน (กริยา) vi. ร่วม,แต่งงาน,ประสานกัน. adj. ซึ่งร่วมกัน,เป็นคู่,ซึ่งมีใบเล็กเพียงคู่เดียว n. คำผัน (กริยา), See also: conjugable adj. conjugative adj. conjugator n. คำ
emphasise(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
emphasize(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ
golden fleeceขนแกะทองคำ
hard space(ฮาร์ดสเปซ) หมายถึงที่ว่างที่ถือเสมือนไม่ใช่ที่ว่าง ใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ ในกรณีที่พิมพ์คำบางคำที่มีที่ว่างระหว่างคำ เช่น World War II หรือ พิมพ์วันที่ เช่น May 7 เช่นนี้ ถ้าบังเอิญพิมพ์คำนี้มาถึงปลายบรรทัด แต่ไม่มีที่ว่างพอจะพิมพ์ทั้งคำ คอมพิวเตอร์จะแยกนำคำหลังช่องว่างมาขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะเป็นการไม่ถูกต้อง เราจึงต้องกำหนดให้ที่ว่างที่เห็นนั้นเป็นฮาร์ดสเปซ เพื่อให้โปรแกรมไม่แยกเป็นคนละบรรทัด ถ้าที่ไม่พอในบรรทัดบน ก็จะนำลงมาบรรทัดใหม่ทั้งคำ
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
moniliform(โมนิล'ละฟอร์ม) adj. ซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกประคำ
paragogen. การเติมเสียงหรือกลุ่มของเสียงหลังคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
chaplet(n) พวงมาลัย,สายลูกประคำ
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ
inflection(n) การเบน,การผันไปตามเพศพจน์,การเปลี่ยนแปลงคำ
language(n) ภาษา,ถ้อยคำ
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
mouthful(n) เต็มปาก,คำหนึ่ง,เต็มคำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top