ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก้มลงมา

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้มลงมา-, *ก้มลงมา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Entices him to look inside and then we'll have him one, two, threeก้มลงมาอ่าน จากนั้นเราก็จะจับเขาได้ หนึ่ง สอง สาม The Nightmare Before Christmas (1993)
Get down on the floor. What?ก้มลงมาที่พื้น อะไรนะ Episode #3.1 (2009)
- Stay down, stay down.- ก้มลงมานี่เลย Attack the Block (2011)
Unbuttoning, and bending over and...ปลดกระดุมเสื้อ แล้วก็ก้มลงมา แล้วก็... Murder House (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get off[PHRV] โน้มลงมา, See also: ก้มลงมา, Syn. keep off
lean down[PHRV] โค้งลงมา, See also: ก้มลงมา, โก่งตัวลงมา, Syn. bend down

English-Thai: Nontri Dictionary
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top