ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระทบกระเทียบ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทบกระเทียบ-, *กระทบกระเทียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทบกระเทียบ[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ
กระทบกระเทียบ[V] satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทบกระเทียบว. เปรียบเปรยให้กระทบถึง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You seem very smitten.คุณดูเหมือนกระทบกระเทียบอยู่นะ Hope Springs (2003)
Chafe as you may against the bridle of responsibility, we can't shortchange due process.คุณจะพูดกระทบกระเทียบยังไงก็ตามนะ แต่ผมไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ Ring Around the Rosie (2011)
And then, ironically, you'll develop a thirst as if you were alone in the Sahara Desert.แล้วกระทบกระเทียบ คุณจะพัฒนาความกระหาย ราวกับว่าคุณกำลังเพียงอย่างเดียว ในทะเลทรายซาฮารา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biting[ADJ] กระทบกระเทียบ, See also: ประชดประชัน, Syn. sarcastic, mordant
mordant[ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top