ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sweet talk*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sweet talk, -sweet talk-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sweet talk(n) การเยินยอ, Syn. flattery

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When he started sweet talkin' to meเมื่อเขาเริ่มพูดเรื่องหวาน 'ให้ฉัน Pulp Fiction (1994)
So when she come to see you, it's nothing but sweet talk.เพราะฉะนั้นเวลาที่เธอมาหานายนะ / มันไม่ต้องทำอะไรเลย นอกจากพูดหวานๆ American History X (1998)
You really know how to sweet talk, huh?เธอนี่ปากหวานนะ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
All the sweet talk. He took everyone away.อย่าปล่อยให้คำหวานหลอกนะ มันพาทุกคนไปแล้ว! Ponyo (2008)
Don't sweet-talk a sweet talker, Vic.อย่ามาเจ้าชู้ปากหวานเลย วิค That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
You can lay on all the German sweet talk you want, but it looks like this pony's got big eyes for Django.แต่ ฉันรู้สึกว่าเธอจะชอบส่งสายตาให้จังโก้นะ Django Unchained (2012)
Making with the sweet talk.โรแมนติกจังเลย The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
(Exhales) How come you didn't tell me that Mason Treadwell tracked you down and tried to sweet talk you into an interview?ว่าเมสัน เทรดเวลล์ตามหาเธอ และพยายามหว่านล้อมเธอไปสัมภาษณ์? Infamy (2012)
They sent you to sweet talk me.พวกเขาส่งเธอมาหว่านล้อมฉันนี่ We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
Such sweet talk.ปากหวานจริงๆ I, Witness (2015)
Are you sweet talking me?นี่แกพูดกล่อมฉันอยู่เหรอ Suicide Squad (2016)
I never thought I'd get kicked By your sweet talk and lies you got a bag of tricksI never thought I'd get kicked By your sweet talk and lies You got a bag of tricks Wild in the Country (1961)
~ Your sweet talking won't make it right ~~ Your sweet talking won't make it right ~ The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหวาน(n) honeyed word, See also: sweet talk, sugary words, Syn. คำไพเราะ, Example: พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sweet talk
      n 1: flattery designed to gain favor [syn: {blarney}, {coaxing},
           {soft soap}, {sweet talk}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top