ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*steeplechase*

S T IY1 P AH0 L CH EY2 S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: steeplechase, -steeplechase-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steeplechase[N] การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง, Syn. hurdles, leap, racing
steeplechase[VI] ขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง, Syn. hurdle, vault

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steeplechase(สที'เพิลเชส) n. การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้น,การวิ่งแข่งข้ามทุ่งหรือทุ่งที่มีสิ่งกีดขวาง vi. แข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง,วิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
steeplechase(n) การแข่งม้าทางวิบาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I rode steeplechase when I was in boarding school at Montpellier.ฉันเคยแข่ง... ขีม้าข้ามเครื่องกีดขวางตอนเรียนโรงเรียนประจำในมอนทาเรีย Trust (2011)
Look what happened back in '09, the Steeplechase.Man denke nur an Steeplechase 1909. Georgia Peaches (2011)
coming off the steeplechase, but his old pal Patrick.Und wen sah er da, wie er gerade vom Steeplechase kam? Seinen alten Kumpel Patrick. Sunday Best (2012)
You think it's possible he did business with them and... hid it from you?Denken Sie, es ist möglich, dass er Geschäfte mit ihnen gemacht hat und... - Dalton war ein Ersatzmann des nationalen Steeplechase-Teams in 2000 und 2004. The Marchioness (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิ่งวิบาก 3000 เมตร[n. exp.] (wing wibāk sām phan mēt ) EN: 3,000 m steeplechase   FR: 3.000 mètres steeple [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEEPLECHASE S T IY1 P AH0 L CH EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steeplechase (n) stˈiːpltʃɛɪs (s t ii1 p l ch ei s)
steeplechaser (n) stˈiːpltʃɛɪsər (s t ii1 p l ch ei s @ r)
steeplechases (n) stˈiːpltʃɛɪsɪz (s t ii1 p l ch ei s i z)
steeplechasers (n) stˈiːpltʃɛɪsəz (s t ii1 p l ch ei s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernisrennen {n}steeplechase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スティープルチェイス[, sutei-puruchieisu] (n) steeplechase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steeplechase
   n 1: a footrace of usually 3000 meters over a closed track with
      hurdles and a water jump
   2: a horse race over an obstructed course

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top