ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jemand*

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jemand, -jemand-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SOMEONE!IrgendjemandTime Enough at Last (1959)
Woman!- Da ist jemandOnce Upon a Time in China (1991)
It's called-Möchte jemandThe English Patient (1996)
Please?- IrgendjemandThe Saint (1997)
Hello?Ist jemand da? Les petites couleurs (2002)
- Someone?- Jemand anderes? Fast Friends (2010)
Try ian.JemandMonsters in the End (2011)
Someone, bring water!lrgendjemand, gebt Wasser! Tikhiy Don (1957)
Anybody home?Ist jemand im Hause? Tikhiy Don (1957)
Want to call someone to kill a sheep.Ich will jemanden rufen, einen Hammel zu schlachten. Tikhiy Don (1957)
Oh, hold the phone.Hallo, ist da jemandWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I never told anybody before. Never.Ich habe es nie jemandem erzählt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We both have someone we want to forget.Wir wollen beide jemanden vergessen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
All persons who have anything to do before my lords, the queen's justices of oyer and terminer and general jail delivery for the jurisdiction of the Central Criminal Court draw near and give your attendance.Ruhe! Bitte erheben Sie sich! Hat jemand ein Anliegen an das königliche Schwurgericht? Witness for the Prosecution (1957)
- Hubert was so witty.Er trug sie, wenn jemand krank war. Witness for the Prosecution (1957)
I know because I went right to work on a clock I've been tinkering with.Ich bin gelaufen. Hat Sie jemand gesehen? Ja, Christine. Witness for the Prosecution (1957)
Over here against the wall, please.Jemand sah Sie vielleicht in der Mordnacht. Witness for the Prosecution (1957)
You're saying that someone made it look as if it had been forced from the outside?Es wurde nicht von außen eingeschlagen. Wollte jemand vortäuschen, das Fenster wäre von außen eingeschlagen worden? Witness for the Prosecution (1957)
Somebody must have seen me in the street or going in the house!Aber jemand muss mich gesehen haben! Witness for the Prosecution (1957)
Be upstanding in court.Hat jemand ein Anliegen an das königliche Gericht? Witness for the Prosecution (1957)
We've disposed of the gallows, but there's still that banana peel somewhere, under somebody's foot.Nein, noch nicht. Es kann noch jemand auf der Bananenschale ausrutschen. Witness for the Prosecution (1957)
It can bring luck to someone who finds it.Und wenn es jemand findet, wird es ihm Glück bringen. The Singing Ringing Tree (1957)
Someone, bring water!lrgendjemand, gebt Wasser! Tikhiy Don II (1958)
I've thought of someone!Da fällt mir jemand ein! Montparnasse 19 (1958)
With someone I love and who needs me.Mit jemandem, den ich liebe und der mich braucht. Montparnasse 19 (1958)
I was expecting someone, so I was surprised.Ich habe jemand anderen erwartet. Montparnasse 19 (1958)
What if someone comes in?- Es könnte jemand kommen. The Night Heaven Fell (1958)
Is it fun to make love?Ist es schön, mit jemandem zu schlafen? The Night Heaven Fell (1958)
One shouldn't judge anyone without knowing everything.Urteile nie über jemanden, wenn du nicht alles über ihn weißt. The Night Heaven Fell (1958)
I'll be able to ask someone for directions?Ich kann jemanden nach dem Weg fragen? The Night Heaven Fell (1958)
Are you waiting for somebody?Erwarten Sie jemanden? Premier mai (1958)
Anybody home?Ist jemand zu Hause? Fiend Without a Face (1958)
Anybody out there?Ist jemand da draußen? Fiend Without a Face (1958)
There's someone inside all right.Da muss jemand eingesperrt sein. Fiend Without a Face (1958)
For goodness sake, get somebody out here to stay with you.Und holen Sie sich jemand, der bei Ihnen bleibt. Fiend Without a Face (1958)
If the papers say someone else is getting credit for his deeds, he might get irked and try anything to restate his claim, to prove us wrong.Es könnte ihn aufregen, schreibt man jemand anderem diese zu. Er könnte uns das Gegenteil beweisen wollen. Inspector Maigret (1958)
It's just a fact of life. - We can't arrest people for that!Kein Grund, jemanden einzubuchten. Inspector Maigret (1958)
The papers say someone was arrested.- Jemand wurde doch geschnappt? Inspector Maigret (1958)
Maybe there's somebody else who wants my place!Möchte vielleicht jemand meinen Platz einnehmen? Mon Oncle (1958)
What are my bids for 505?Möchte jemand bieten? Dip in the Pool (1958)
Is there any advance?Bietet jemand mehr? Dip in the Pool (1958)
Is there any advance?Bietet jemand mehr? Dip in the Pool (1958)
Somebody with good eyesight and good hearing.Jemand mit gutem Sehvermögen und gutem Gehör. Dip in the Pool (1958)
Somebody at this table in the dog house?- Jemand hier scheint Ärger zu haben. Don't Interrupt (1958)
I think it was a quarrel. And then someone lost their temper.Es gab Streit und irgendjemand drehte durch. Lamb to the Slaughter (1958)
And then... Well, perhaps this person, whoever it was, simply grabbed hold of some object that happened to be close at hand and swung at your husband.Und dieser Jemand schnappte sich irgendwas, das in Reichweite war, und erschlug damit ihren Mann. Lamb to the Slaughter (1958)
Either Mike or I will be around all night, so you don't have to worry.Keine Sorge, es wird immer jemand hier sein. Lamb to the Slaughter (1958)
I think someone purposely fixed it up afterwards to make it look as though there'd been one.- Jemand hat es nur so aussehen lassen. Lamb to the Slaughter (1958)
I'll tell you why. It isn't humanly possible to club a man hard on the back of the head right here, in the middle of a fight.Es ist unmöglich, jemanden mitten im Kampf auf den Hinterkopf zu treffen. Lamb to the Slaughter (1958)
Party on ding-a-ling.- Da ist jemand am Telefon. Poison (1958)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jemand, der ständig vor der Glotze hängtcouch potato [slang] [Add to Longdo]
anderer Meinung sein | anderer Meinung sein als jemand (hinsichtlich)to dissent | to be at variance with sb. (about) [Add to Longdo]
jemand, der sich nur nach neuester Mode kleidetstyle-slave [Add to Longdo]
irgendjemand; jemand; jeder; jeder beliebigeanybody; anyone [Add to Longdo]
irgendeiner; irgendjemandanybody [Add to Longdo]
irgendeiner; jemandsomeone [Add to Longdo]
irgendjemandanyone [Add to Longdo]
jemand; irgendjemand | für jdn.someone; somebody | on someone's behalf [Add to Longdo]
jemandanybody; anyone [Add to Longdo]
jemand, der anderen alles recht machen willpleaser [Add to Longdo]
Erinnert Sie der Name an jemanden?Does that name ring the bell? [Add to Longdo]
Hat jemand noch eine Frage?Does anyone have any further questions? [Add to Longdo]
Ist da jemand?Is anybody there? [Add to Longdo]
Ist jemand in der Nähe?.Is there anybody around?. [Add to Longdo]
Jemand mag dich.Somebody likes you. [Add to Longdo]
Mir hat es jemand zugezwitschert.I heard it through the grapevine. [Add to Longdo]
Noch jemand zugestiegen?Any more fares? [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
傾聴[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]
冷やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
勧心を買う[かんしんをかう, kanshinwokau] sich_bei_jemanden_einschmeicheln [Add to Longdo]
吹き込む[ふきこむ, fukikomu] hineinwehen, hineinblasen, einspielen (Platte), jemanden_beeinflussen [Add to Longdo]
尾行[びこう, bikou] beschatten, jemanden_beschatten [Add to Longdo]
恐縮[きょうしゅく, kyoushuku] jemandem_verbunden_sein, bedauern [Add to Longdo]
愛惜[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
懐ける[なつける, natsukeru] jemandes_Herz_gewinnen, zaehmen [Add to Longdo]
懐柔[かいじゅう, kaijuu] versoehnen, beruhigen, jemanden_kaufen [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]
抱える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
担ぐ[かつぐ, katsugu] auf_den_Schultern_tragen, jemanden_waehlen, jemanden_reinlegen [Add to Longdo]
拝み倒す[おがみたおす, ogamitaosu] jemandes_Einverstaendnis_erhalten [Add to Longdo]
煩わす[わずらわす, wazurawasu] belaestigen, bemuehen, jemanden_bemuehen, beunruhigen [Add to Longdo]
着せる[きせる, kiseru] jemanden_anziehen [Add to Longdo]
翻弄[ほんろう, honrou] sein_Spiel_treiben (mit), jemanden_zum_besten_haben [Add to Longdo]
胴上げ[どうあげ, douage] jemanden_in_die_Hoehe_heben, jemanden_auf_den_Schultern_tragen [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] angreifen, ueberfallen, jemandem_folgen, jemandem_nachfolgen [Add to Longdo]
見破る[みやぶる, miyaburu] jemanden_durchschauen, etwas_durchschauen [Add to Longdo]
見返す[みかえす, mikaesu] sich_umsehen, zurueckblicken, ueber_jemanden_triumphieren [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] jemanden_entlassen [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] sich_mit_jemandem_unterhalten [Add to Longdo]
諮る[はかる, hakaru] sich_beraten, jemanden_zu_Rate_ziehen [Add to Longdo]
負う[おう, ou] tragen, jemanden_etwas_schulden [Add to Longdo]
貢ぐ[みつぐ, mitsugu] Tribut_zahlen, jemanden_unterstuetzen, jemanden_finanziell_unterstuetzen [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] jemanden_zur_Rechenschaft_ziehen, foltern [Add to Longdo]
追随[ついずい, tsuizui] -folgen, jemandem_folgen [Add to Longdo]
飽かす[あかす, akasu] uebersaettigen, jemanden_ermueden, jemanden_langweilen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  jemand /jeːmant/
   anybody; anyone; somebody; someone

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top