ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*historiography*

HH IH0 S T AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: historiography, -historiography-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historiographyประวัติศาสตร์นิพนธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My team will be doing the historiography.ทีมของเราจะทำประวัติศาสตร์ Denial (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HISTORIOGRAPHY HH IH0 S T AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史学[shǐ xué, ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] historiography, #18,314 [Add to Longdo]
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, / ] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography, #29,772 [Add to Longdo]
夏朝[Xià cháo, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄠˊ, ] Xia dynasty, c. 2070-c. 1600 BC, the first dynasty reported by Chinese historiography, probably centred around west Henan and south Shanxi, #75,083 [Add to Longdo]
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄨˇ ㄉㄧˋ, ] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography, #91,298 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichtsschreibung { f }; Historiografie { f }historiography [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
史料編纂[しりょうへんさん, shiryouhensan] (n, adj-no) historiography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Historiography \His*to`ri*og"ra*phy\, n.
   The art of employment of an historiographer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 historiography
   n 1: a body of historical literature
   2: the writing of history

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top