ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*conscientiously*

K AA2 N CH IY0 EH1 N CH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conscientiously, -conscientiously-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้ Contact (1997)
- I can't, mate. I conscientiously object to taxation.ไม่ได้หรอก เพื่อน ฉันรู้สึกต่อต้าน การเก็บภาษีอย่างจริงจัง Close Encounters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conscientiouslyConscientiously save money for one's old age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงจัง(adv) seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
อย่างเคร่งครัด(adv) strictly, See also: rigidly, conscientiously, Example: ทุกคนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เป็นเรื่องเป็นราว(adv) seriously, See also: earnestly, systematically, conscientiously, in a businesslike manner, Syn. เป็นงานเป็นการ, เป็นการเป็นงาน, เอาจริงเอาจัง, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาเลี้ยงปลากัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ถึงขนาดจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเอง, Thai Definition: อย่างเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลย
เป็นการเป็นงาน(adv) seriously, See also: earnestly, systematically, conscientiously, in a businesslike manner, Syn. เป็นงานเป็นการ, เป็นเรื่องเป็นราว, เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, ตั้งใจจริง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาเริ่มหางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเป็นการเป็นงานแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นการเป็นงาน[pen kān pen ngān] (adv) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner
อย่างจริงจัง[yāng jingjang] (adv) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously  FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSCIENTIOUSLY K AA2 N CH IY0 EH1 N CH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscientiously (a) kˌɒnʃɪˈɛnʃəsliː (k o2 n sh i e1 n sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical, #2,826 [Add to Longdo]
笃行[dǔ xíng, ㄉㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] to carry out (obligation) conscientiously; to behave sincerely, #94,203 [Add to Longdo]
当回事[dàng huí shì, ㄉㄤˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ, / ] to take seriously (often with negative expresssion: "one shouldn't take it too seriously"); to treat conscientiously [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewissenhaft { adv }conscientiously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conscientiously \Con`sci*en"tious*ly\, adv.
   In a conscientious manner; as a matter of conscience; hence;
   faithfully; accurately; completely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conscientiously
   adv 1: with extreme conscientiousness; "he came religiously
       every morning at 8 o'clock" [syn: {scrupulously},
       {conscientiously}, {religiously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top