ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*boil over*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boil over, -boil over-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boil over(phrv) ควบคุมไม่ได้และมากขึ้น
boil over(phrv) โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You stay and make sure it doesn't boil over.คุณอยู่นี่แหละดูไว้ไม่ให้มันไหม้ I Had a Dream (2008)
The pot will boil over.ตั้งหม้อต้ม Heartbreak Library (2008)
Any more unexplained house fires, and things are gonna boil over.เรื่องบ้านไฟไหม้ที่ไม่มีสาเหตุ และทุกอย่างกำลังจะระเบิด Bring It On (2013)
Moira's paranoia began to boil over...ความกังวลของมัวร่าเริ่มมากขึ้นทุกที Arrow: Year One (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überkochen | überkochend | übergekochtto boil over | boiling over | boiled over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
煮え返る[にえかえる, niekaeru] (v5r,vi) to seethe; to ferment; to boil over [Add to Longdo]
煮零れる[にこぼれる, nikoboreru] (v1,vi) to boil over [Add to Longdo]
吹きこぼれる;噴きこぼれる[ふきこぼれる, fukikoboreru] (v1,vi) to boil over [Add to Longdo]
茹で溢す[ゆでこぼす, yudekobosu] (v5s) to boil over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  boil over
      v 1: overflow or cause to overflow while boiling; "The milk is
           boiling over" [syn: {boil over}, {overboil}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top