ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*粕*

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -粕-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[粕, pò, ㄆㄛˋ] sediment, lees, dregs
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,655

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄆㄛˋ, ] grains in distilled liquor, #10,832 [Add to Longdo]
[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]
去其糟[qù qí zāo pò, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] to remove the dross; to discard the dregs, #92,768 [Add to Longdo]
取其精华,去其糟[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
[あめかぜ, amekaze] (n) residue (e.g. from sugar cane or beets) [Add to Longdo]
酒かす;酒;酒糟[さけかす, sakekasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
糟汁;汁;かす汁[かすじる, kasujiru] (n) soup made with sake lees [Add to Longdo]
大豆[だいずかす, daizukasu] (n) soybean cake [Add to Longdo]
[まめかす, mamekasu] (n) bean cake; soybean (oil) meal [Add to Longdo]
;糟[かす, kasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
取り;糟取り[かすとり, kasutori] (n) (1) shochu made from sake lees; (2) low-quality moonshine (esp. post-WWII); hooch (hootch) [Add to Longdo]
取り焼酎[かすとりしょうちゅう, kasutorishouchuu] (n) shochu made from sake lees [Add to Longdo]
漬け;糟漬[かすづけ, kasuduke] (n) (fish or vegetables) pickled in sake lees [Add to Longdo]
油かす;油;油糟;油滓[あぶらかす, aburakasu] (n) oil cake [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep touching. Don't drop off, and don't resist.[CN] 黏不离,不丢失,也不顶抗 The Way We Dance (2013)
Deciding initiative.[CN] 柳上燕 菖蒲 Summer Wars (2009)
The so-called "fire that cleanses the forest,"[CN] 也叫作"去其糟" the so -called "Fire that cleanses the forest" Badge! Gun! (2015)
Ö÷²Ë20...[CN] 翋20... God, That's Good (2007)
Sapaketti phat khi mao.[CN] 彌陷遵劇沭( 怍弊) Scared and Running (2013)
We must scrupulously purify the state institutions.[CN] 288)}我們必須去除國家的糟 Papierove hlavy (1996)
Leftovers keep for a week.[CN] 勛賸珨跺獰問腔呁 Scared and Running (2013)
And when he's finished he drops them.[CN] 犹豫不决的 结果还是选了个糟 The Little House (2014)
The lines really get blurred, which, I mean, I love.[CN] 护士医生界碑良f民模。 不对我f民喜,欠 Coffee Town (2013)
Unleash the power of your mind.[CN] 你要学会抛除心灵的糟 Ong-bak 3 (2010)
3 plain.[CN] "三文啦 Summer Wars (2009)
She's no more than a jook-joint Jezebel.[CN] 她就像俱乐部里无耻的杰若 The Color Purple (1985)
You have to see past the kitsch.[CN] 你该去其糟 Greenberg (2010)
Ah. If I stepped on you, would you die?[CN] - 萺 扂貊貊腔 Kung Fu Panda 3 (2016)
But a lot of bullshit went with it.[CN] 但是很多糟也消失了 Forget (2015)
Dim, sum, let's show him how we go uphill! Whoo-hoo![CN] 纏飲涴欴 Kung Fu Panda 3 (2016)
I've brought some Orujo, tobacco, cheese.[JA] オリーブとタバコにチーズを 持ってきたわ Pan's Labyrinth (2006)
"but soft mush and sad ballads.[CN] 尽是些糟和烂歌 The Passersby (1961)
The "fire that cleanses the forest"?[CN] "去其糟"? The "Fire that cleanses the forest"? Badge! Gun! (2015)
Prepare the vegetables, will you?[CN] - 揭燴珨狟報滇腔 Midsummer's Equation (2013)
I must clear away the chaff from my life, then let shine forth the true wheat of greatness![CN] 我必須將我生命中的糟驅除 踏上閃亮的榮光大道! The Black Seal (1983)
Then her face must be hopeless.[CN] 那就是说就脸蛋是糟 The Royal Tailor (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top