Search result for

*บังอาจ*

(69 entries)
(0.4868 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บังอาจ, -บังอาจ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังอาจก. กล้าแสดงกล้าทำด้วยทะนงใจหรือฮึกเหิม โดยไม่ยำเกรงหรือไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง, กล้าละเมิดกฎหมาย.
บัง ๒คำเติมหน้าในภาษาเขมร หมายความว่า ทำให้ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะ วรรค ก เช่น บังเกิด บังควร บังคม หรือเมื่ออยู่หน้าเศษวรรค เช่น บังวาย บังหวน บังอาจ, เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะวรรค จ หรือ วรรค ด แปลงเป็น บัน เช่น บันจวบ บันโดย, เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะวรรค บ แปลงเป็น บำ เช่น บำบัด บำเพ็ญ.
บุกรุกก. ล่วงลํ้าเข้าไปในเขตที่หวงห้าม เช่น บุกรุกเข้าไปในเขตพระราชฐาน, ล่วงลํ้าเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครองเป็นต้น เช่น บุกรุกป่าสงวน, ล่วงลํ้าเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ เช่น บุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่น.
มิ ๑ว. ไม่ เช่น มิทราบ มิควร มิบังอาจ.
ล่วงว่าก. บังอาจว่าเขา, กล่าวต่อไปอีกเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
ล้วงคอ, ล้วงคองูเห่าก. บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากผู้ที่น่าเกรงขาม.
หาญบังอาจ เช่น หาญสู้, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น กล้าหาญ หักหาญ เหี้ยมหาญ ฮึกหาญ.
เหยียบจมูกก. บังอาจลบเหลี่ยม.
อาจเอื้อมก. บังอาจ, ล่วงเกินไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ, เอื้อมอาจ ก็ว่า.
อุก ๒ก. หักหาญด้วยพลการ, บังอาจ, เช่น ทำอุกสนุกเสน่หาสองราช.
อุกอาจก. กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด.
เอื้อมอาจก. บังอาจ, ล่วงเกินไม่รู้จักที่สูงที่ตํ่า, อาจเอื้อม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sneaky monkeys like you are doing us heading!คนจรอย่างแก อย่าได้บังอาจทำพวกเราเดือดร้อน Portrait of a Beauty (2008)
Don't you dare say a fucking word about my angel!อย่าบังอาจพูดคำนั้นกับนางฟ้าของฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I don't deserve such honorข้ามิบังอาจ Three Kingdoms (2008)
Don't you dare slip in with me, fleshwing.อย่าบังอาจมาใส่อารมณ์ กับข้า, ไอ้พวกร่างนิ่ม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And I don't do anything.- อย่าบังอาจตะคอกฉัน The Girlfriend Experience (2009)
Turn it off! Don't you dare touch that button.อย่าบังอาจแตะปุ่มนั่นเชียว พ่อหนุ่ม 2012 (2009)
I can't let him go. Listen to me. Do not go after him on your own.ฟังฉันให้ดีนะ อย่าได้บังอาจตามเขาไป Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
If you lose it because it was cheap, then you're dead.ถึงจะถูก ก็อย่าบังอาจทำหายหล่ะ ไม่งั้นตายแน่ Episode #1.8 (2009)
Don't you dare move.อย่าได้บังอาจขยับ Chuck Versus the Predator (2009)
Don't you dare mention the "C" word.- อย่าบังอาจเอ่ย "ถ.ถุง" เชียวนะ Showmance (2009)
Don't you dare!อย่าได้บังอาจChuck Versus the Ring (2009)
You killed our sacred egg!แกบังอาจทำลายไข่ศักดิ์สิทธิ์ของเรา! Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Oh, and... my ex-therapist is gonna think twice before he makes fun of my job!อ้อ แล้ว... นักบำบัดคนเก่าของผม ก็จะต้องคิดอีกทีก่อนที่จะบังอาจมาเล่นตลกกับอาชีพผม! Football, Feminism and You (2009)
Oh, I'm not suggesting anything, Sire.โอ้ย ข้าไม่บังอาจแนะนำฝ่าบาทหรอก ไม่มีอะไร ฝ่าบาท Beauty and the Beast (2009)
The next person that offers me charity or pity will be mentioned by name in my suicide note.คนต่อไปที่ยังบังอาจสงสารหรือเสนอให้ความช่วยเหลือ ผมจะเขียนชื่อมันลงไปในจดหมายลาตายของผม Home Economics (2009)
Don't you dare follow me.อย่าบังอาจ ตามผมมาเชียว Snakehead (2009)
Why have you... come before me?ทำไมพวกเจ้า... ถึงบังอาจมาอยู่ต่อหน้าข้า? Legacy of Terror (2009)
If you ever do that again...-ถ้าเจ้าบังอาจกล้าทำอย่างนั้นอีก... The Fires of Idirsholas (2009)
Don't even think about it.อย่าได้บังอาจคิด Watchmen (2009)
- How dare you!ถือดียังไงบังอาจเปรียบเทียบการุณยฆาต กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ You Don't Know Jack (2010)
The thracian tribe who dared invade macedonia.เชื้อชาติ เธรสเซียน ที่บังอาจเหยียบย่ำ เมเซโดเนีย Great and Unfortunate Things (2010)
If you ever touch even a hair of my brother, I will take out the little bitch's eyeball and the whole bowls..ถ้าแกบังอาจแต่แม้แต่เส้นผมน้องฉัน ฉันจะควักลูกตาของนังเด็กนั่นทันที The Man from Nowhere (2010)
Well, whatever it is you have to say, it's gotta be important enough for you to lie, manipulate and evade the FBI, so please... continue.เอาล่ะไม่ว่าอะไรก็ตาม คุณควรพูดว่า มันมีความสำคัญมากพอ สำหรับคุณที่บังอาจโกหก - และหลบหนีทาง FBI และขอร้อง... Revelation Zero: Part 1 (2010)
If you so much as hum three notesถ้าใครริบังอาจฮัมทำนองเพลง Beginner Pottery (2010)
Jammed a mechanical pencil through the guy's eye for singing show tunes at his desk.เสียบดินสอเขียนแบบ ทะลุเข้าลูกกะตาเพื่อนเขา ที่บังอาจไปร้องเพลง ข้างโต๊ะทำงานเขา The Body and the Bounty (2010)
Oh, the gall.บังอาจจริงๆ The 21-Second Excitation (2010)
You can't begin to imagine how I feel.อย่ามาบังอาจคิดว่าเข้าใจความรู้สึกชั้น Truly Content (2010)
Look here. Who are you to interfere?คุณเป็นใคร ถึงบังอาจมาสั่งสอนผม? Episode #1.13 (2010)
Zeus, you must bring an end to this!ซุส, ท่านต้องยุติปัญหานี้โดยเร็ว พวกเขาบุกวิหารของเรา และยังบังอาจทำลายเทวรูปของซุส Clash of the Titans (2010)
My Lord, as terrible as it is to out of the words a sacrifice is the only way.อย่าบังอาจพูดคำนั้น เขาพูดถูก Clash of the Titans (2010)
I said, get up! You sack of shit!ข้าบอกว่า ลูกขึ้น ใครบังอาจ... Ironclad (2011)
You dare to question my reign... and the lineage of Kings who have reigned before me?เจ้าบังอาจมาบอกว่าข้าหักหลังอะไร ทั้งที่ควรจะภักดีต่อข้า Ironclad (2011)
Which hand did you touch me with?มือข้างไหนที่เจ้าบังอาจแตะต้องข้า? Ironclad (2011)
I have nothing to talk aboutข้าไม่บังอาจแก้ตัว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Who would dare to kill me raidพวกเจ้าใครอย่ากล้าบังอาจมาจับข้า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Don't you dare ruin that dress!ไม่นะ เธออย่าบังอาจพังชุดๆนั่นนะ! Bridesmaids (2011)
Don't you dare laugh. (LAUGHING) (BOTH LAUGHING LOUDLY)อย่าบังอาจหัวเราะนะ Okay. Bridesmaids (2011)
Do not dare to insult my intelligence!อย่าบังอาจดูถูกสติปัญญาของฉัน One Day (2011)
Just no talking about your kids, your job, David Lindhagen, don't you dare.แค่อย่าคุยเรื่องลูกคุณ งานคุณ เดวิด ลินฮาเก้น อย่าบังอาจเชียว Crazy, Stupid, Love. (2011)
Outrageous !บังอาจนัก The Lost Bladesman (2011)
This Yuan Shao is barbaric, wanna be a lion?ไอ้คนถ่อยอ้วนเสี้ยว... บังอาจคิดจะเป็นราชสีห์ The Lost Bladesman (2011)
I'll chop whoever touches Guan Yunchangใครบังอาจแตะต้องกวนอู หัวมันจะต้องหลุดจากบ่า The Lost Bladesman (2011)
You damn revolutionary!ไอ้พวกกบฎพวกแกบังอาจเป็นกบฎ ไอ้พวกกบฎ 1911 (2011)
You dare revolt!พวกแกบังอาจเป็นกบฎ 1911 (2011)
Don't--don't you dare--Jane?ไม่--อย่าบังอาจ--เจน? Scarlet Ribbons (2011)
You wouldn't dare move against me again.อย่าบังอาจต่อต้านข้าอีก Meet the New Boss (2011)
Did you hear it, too? Collect those recordings and get them to me by the end of the day, or I swear to God, Michelle, I will not only sue you,ฉันก็ได้ยินเหมือนกัน เธอบังอาจบันทึกมันไว้ Duplicity (2011)
Don't you dare!อย่าบังอาจ Spooky Little Girl (2011)
How dare you try to impersonate the root?ท่านบังอาจเอารากมาล้อเลียยนเลยหรือ Tree with Deep Roots (2011)
And also, our Chae Yoon... he dared to try and kill us palace guards, I'm saying!แล้วก็ เชยุนของเรา... เขาบังอาจจะพยายามฆ่าทหารองครักษ์เช่นพวกเรา Tree with Deep Roots (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dare[VI] กล้า, See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ, Syn. venture, brave, challenge
saucy[ADJ] จองหอง, See also: ซึ่งไม่เกรงกลัว, บังอาจ, Syn. impudent

English-Thai: Nontri Dictionary
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(n) ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความอาจหาญ,ความบังอาจ
effrontery(n) ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ความไร้ยางอาย,ความบังอาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top