ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จ่ายค่าเสียหาย*

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จ่ายค่าเสียหาย, -จ่ายค่าเสียหาย-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไหม ๓น. การลงโทษปรับหรือให้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monsanto settled out of court paying $80 million in damages.สามารถฟ้องร้องมอนซานโตเพื่อเรียกค่าชดเชย มอนซานโตยอมความนอกศาล โดยจ่ายค่าเสียหายให้ 80 ล้านดอลลาร์ The Corporation (2003)
And who's going to pay the price of the Kyoto Accord?แล้วใครจะจ่ายค่าเสียหาย ให้สนธิสัญญาเกียวโต The Day After Tomorrow (2004)
Ok. Ok. I'll pay for the damageก็ได้ๆ ฉันจะจ่ายค่าเสียหาย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
You have no way of paying for the damage, right?เธอไม่มีทางเลือก ไม่งั้นก็จ่ายค่าเสียหายมาสิ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I'm gonna get a job and I'm gonna help Dad pay back Mr. Gunk.ผมจะหางานทำ จะได้ช่วยพ่อ จ่ายค่าเสียหายให้คุณกั๊งค์ Robots (2005)
Why not to ask me to compensate and just walk away?ทำไมไม่บอกผมล่ะ ผมจะได้จ่ายค่าเสียหายให้ My Girl (2005)
How can I walk away without the compensation? I wouldn't feel good.ผมจะจ่ายค่าเสียหายให้ ผมจะได้รู้สึกดี My Girl (2005)
You have to pay for this before you go.เธอต้องจ่ายค่าเสียหาย Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
I, Huo YuenJua will pay for the damage!ข้า ฮั่วหยวนเจี่ย จะจ่ายค่าเสียหายเอง Fearless (2006)
Miss, you should pay for it.นี่คุณคงต้องจ่ายค่าเสียหายนะ Yeolliji (2006)
Unless you'll pay penalty, do as I say.ทำตามที่ฉันบอก หรือไม่นายก็จ่ายค่าเสียหายมา 200 Pounds Beauty (2006)
You pay for damage! You go to jail!พวกแกต้องจ่ายค่าเสียหายมา ไม่งั้นแกติดคุกแน่ Giving Back (2008)
I'll pay for the damages.ฉันจะจ่ายค่าเสียหายให้ Heartbreak Library (2008)
Now who's gonna pay for that?ตอนนี้ใครจะเป็นคนจ่ายค่าเสียหายนั่น Bit by a Dead Bee (2009)
no one's above the law, pal. - okay. be cool.ฟังนะ ผมจะจ่ายค่าเสียหายทั้งหมด The Getaway (2009)
-You'll pay forthe breakage?-คุณจ่ายค่าเสียหายนะ RED (2010)
I'm not going to press charges... as long as you pay for the damage.ฉันจะไม่แจ้งความ ถ้าจ่ายค่าเสียหาย Funk (2010)
- And whose money is that?-ใครต้องเป็นคนจ่ายค่าเสียหาย Batman: Under the Red Hood (2010)
Why should you be the one who pays for doing the right thing?ทำไมคุณต้องเป็นคน ที่ต้องจ่ายค่าเสียหาย เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องล่ะ One Minute (2010)
FBI is paying for all this damage, 'cause this is going a bit beyond the call of duty.. FBI จ่ายค่าเสียหาย เหล่านี้ สาเหตุ เกิดจากสิ่งเล็กน้อย Pilot (2010)
I will make the necessary compensation. So, please do stop shouting blindly.ฉันจะจ่ายค่าเสียหายให้ หยุดตะโกนมั่วซั่วเสียที Dae Mul (2010)
Compensate and forget it.จ่ายค่าเสียหายแล้วลืมไปหรือ Dae Mul (2010)
I'll pay for it, so just drop it now.ผมจะจ่ายค่าเสียหายให้ พอสักทีเถอะครับ Episode #1.13 (2010)
Cash settlement?จ่ายค่าเสียหายยังไง? Episode #1.18 (2010)
Sir? You're gonna have to pay for that.นี่คุณ คุณต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยนะ Shrek Forever After (2010)
Now I've got to wait around all day for a plate glass guy to come and fix this door, and who pays for this?ตอนนี้ฉันต้องเสียเวลาอยู่ที่นี่ทั้งวัน เพื่อตามช่างมาติิดกระจกเลื่อน และซ่อมประตูนี้อีก และใครล่ะเป็นคนจ่ายค่าเสียหายนี้ Face Off (2011)
Or compensate me for the loss of turning it into a childless mother.หรือไม่ก็จ่ายค่าเสียหายให้ฉัน ที่ทำให้ซัมซูนเป็นหมัน City Hunter (2011)
Of course, I will pay for it.แน่นอน ฉันยินดีจ่ายค่าเสียหาย Masked (2011)
You can ask me to pay for the damage.คุณขอให้ผมจ่ายค่าเสียหายก็ได้นี่ Me Too, Flower! (2011)
I'll pay for the damages. It's no big deal.ผมจะจ่ายค่าเสียหายให้ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ The Blue Butterfly (2012)
The firm pays $5 million in damages, as well as all legal fees.บริษัทยอมจ่ายค่าเสียหาย 5 ล้านเหรียญ พร้อมทั้งค่าทนาย Break Point (2012)
Mamacita's gonna have to pay for that.- พวกเธอจะต้องจ่ายค่าเสียหาย Logan (2017)
They're gonna have to pay for damages.พวกเธอต้องจ่ายค่าเสียหาย Logan (2017)
We'll pay for all the damage the super pig did in Korea.เราจะจ่ายค่าเสียหาย ที่ซูเปอร์หมูก่อไว้ในเกาหลี Okja (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top