ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zwanzig

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zwanzig-, *zwanzig*
German-Thai: Longdo Dictionary
zwanzig(adj) ยี่สิบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zwanzig {num}twenty [Add to Longdo]
zwanzigfachtwentyfold [Add to Longdo]
zwanzigstetwentieth [Add to Longdo]
zwanzigsteltwentieth part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  zwanzig /tsvantsiç/
   twenty

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top