ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yells

Y EH1 L Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yells-, *yells*, yell
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Yells ]- [ตะโกน] Pulp Fiction (1994)
Someone yells stop, goes limp, taps out,... ..the fight is over.แต่ไฟต์ คลับ จะปรากฎขึ้นเฉพาะเวลา ในช่วงระหว่างที่ ไฟต์คลับเริ่มต้นขึ้น Fight Club (1999)
( yells )(เสียงตะโกน) Pilot (2004)
( yells )(เสียงตะโกน) Pilot (2004)
Then, she yells at me and Cody.แล้วมาตะคอกใส่หนูกับโคดี้ด้วย Waiting to Exhale (2007)
If someone yells stop, you stop.ถ้ามีคนตะโกนให้หยุด นายต้องหยุด Vamonos (2007)
[ Yells ][YellsCity of Ember (2008)
If he did something wrong to me, then it's done and over with after he yells at me once, but because of Ga Eul, I can't.ถ้าเขาทำไม่ดีกับฉัน ฉันก็สามารถทำไม่ดีกับเขาคืนได้ แต่ต้องไม่ใช่กับคาอุล Episode #1.9 (2009)
I have to be the quarterback, the male lead, and deal with A pregnant girlfriend who yells at me about ice cream,ฉันต้องเป็นควอเตอร์แบ็ค ต้องร้องนำ แถมต้องรับมือกับคนท้อง ที่ด่าฉันเรื่องไอติม Vitamin D (2009)
Isn't that where everyone dresses up and yells stuff?นั่นไม่ใช่ที่ๆคนแต่งตัวเพื่อไป ขว้างปาสิ่งของใส่กันหรอกเหรอ? The Rocky Horror Glee Show (2010)
She yells in her heartเธอเฝ้าตะโกนดังในใจ Episode #1.5 (2010)
Ah, the person who yells and glares?อา ผู้หญิงอีกคนที่เข้มงวดและก็ตะคอกใส่ฉันเสมอ... คุณป้าของแดวุงเป็นอย่างนั้นแหละ Episode #1.9 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yellsHe always yells at me when he is angry.
yellsHis voice was drowned by the yells.

CMU English Pronouncing Dictionary
YELLS Y EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yells (v) jˈɛlz (y e1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top