Search result for

with the use of dr. woodcomb's card key, major casey entered the hospital's restricted area and planted the glg-4000 on ahmad's pacemaker.

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -with the use [...] 's pacemaker.-, *with the use [...] 's pacemaker.*
Word not found in any database.
add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

with ( W IH1 DH) the ( DH AH0) use ( Y UW1 S) of ( AH1 V) dr ( D R AY1 V). woodcomb's card ( K AA1 R D) key ( K IY1), major ( M EY1 JH ER0) casey ( K EY1 S IY0) entered ( EH1 N T ER0 D) the ( DH AH0) hospital's ( HH AA1 S P IH2 T AH0 L Z) restricted ( R IY0 S T R IH1 K T AH0 D) area ( EH1 R IY0 AH0) and ( AH0 N D) planted ( P L AE1 N T AH0 D) the ( DH AH0) glg -4000 on ( AA1 N) ahmad's pacemaker ( P EY1 S M EY2 K ER0).

 


  

 
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
use
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
dr
 • abbr. Doctor [Hope]
 • /D R AY1 V/ [CMU]
 • /D AA1 K T ER0/ [CMU]
 • (n) /d'ɒktər/ [OALD]
card
 • บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน: บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเติมเงินสำหรับโทรศัพท์ บั [Lex2]
 • บัตรประจำตัว[Lex2]
 • บัตรภาพ (ที่เก็บสะสม)[Lex2]
 • บัตรรายการ: บัตรเรียงดรรชนี [Lex2]
 • บัตรแสดงรายการไวน์ (ในภัตตาคาร)[Lex2]
 • บัตรอวยพร[Lex2]
 • บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ): จดแต้ม [Lex2]
 • ใบเหลืองหรือใบแดง (ในกีฬาฟุตบอล)[Lex2]
 • โปสการ์ด[Lex2]
 • แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า): การ์ด, แผ่นการ์ด [Lex2]
 • ไพ่: ไพ่ (ใช้เล่นเกม, แข่งขัน, หรือทำนายโชคชะตา) [Lex2]
 • รายการอาหาร: เมนู [Lex2]
 • แสดงบัตร (ประจำตัว)[Lex2]
 • แปรงขนหรือเส้นใย[Lex2]
 • แปรงสำหรับแปรงเส้นใยให้เรียบ[Lex2]
 • อุปกรณ์แปรงขนสักหลาด[Lex2]
 • ตัวตลก[Lex2]
 • (คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร [Hope]
 • (n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ [Nontri]
 • /K AA1 R D/ [CMU]
 • (v) /k'aːd/ [OALD]
key
 • กุญแจ: ประแจ, ลูกกุญแจ [Lex2]
 • คำเฉลย: คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์ [Lex2]
 • ปรับ: แก้ไข [Lex2]
 • ระดับเสียง: ระดับเสียงของโน้ตดนตรี [Lex2]
 • สำคัญ: นัย, มีนัย, มีความหมาย, หลัก [Lex2]
 • ใส่กุญแจ[Lex2]
 • ใส่ข้อมูล: พิมพ์ข้อมูลเข้าเครื่องโดยใช้แป้นพิมพ์ [Lex2]
 • (คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช [Hope]
 • (n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ [Nontri]
 • /K IY1/ [CMU]
 • (v) /k'iː/ [OALD]
major
 • ส่วนใหญ่: ส่วนมาก [Lex2]
 • สำคัญมาก[Lex2]
 • (เม'เจอะ) n. พันตรี,ผู้บรรลุนิติภาวะ,วิชาเอกadj. ใหญ่,สำคัญ,ส่วนใหญ่,บรรลุนิติภาวะ vi. เรียนวิชาเอก ###S. larger,leading [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เขื่อง,ใหญ่,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก [Nontri]
 • (n) พันตรี,วิชาเอก,คนส่วนมาก,ผู้บรรลุนิติภาวะ [Nontri]
 • /M EY1 JH ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪʤər/ [OALD]
casey
 • /K EY1 S IY0/ [CMU]
entered
 • /EH1 N T ER0 D/ [CMU]
 • /EH1 N ER0 D/ [CMU]
 • (v) /'ɛntəd/ [OALD]
  [enter]
 • เข้า: เข้ามา, เข้าสู่ [Lex2]
 • เข้าร่วม: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก [Lex2]
 • นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ[Lex2]
 • ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์: บันทึกลงไปในหนังสือ [Lex2]
 • (เอน'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม) ###SW. enterable adj. enterer n. [Hope]
 • (vt) เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม [Nontri]
 • /EH1 N T ER0/ [CMU]
 • /EH1 N ER0/ [CMU]
 • (v) /'ɛntər/ [OALD]
hospital's
 • /HH AA1 S P IH2 T AH0 L Z/ [CMU]
restricted
 • ซึ่งถูกยับยั้ง: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต [Lex2]
 • (รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ ###SW. restrictedness n ###S. limited [Hope]
 • /R IY0 S T R IH1 K T AH0 D/ [CMU]
 • /R IY0 S T R IH1 K T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɪstr'ɪktɪd/ [OALD]
  [restrict]
 • จำกัด: ตีวง [Lex2]
 • (รีสทริคทฺ') vt. จำกัด,จำกัดวง,ยับยั้ง,หักห้าม,ควบคุม ###S. confine,curb,restrain [Hope]
 • (vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง [Nontri]
 • /R IY0 S T R IH1 K T/ [CMU]
 • (v) /r'ɪstr'ɪkt/ [OALD]
area
 • บริเวณ: พื้นที่ [Lex2]
 • พื้นผิว[Lex2]
 • ย่าน: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ [Lex2]
 • (แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา ###S. section,space, field, zone) [Hope]
 • (n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา [Nontri]
 • /EH1 R IY0 AH0/ [CMU]
 • (n) /'ɛəʳrɪəʳ/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
planted
 • /P L AE1 N T AH0 D/ [CMU]
 • /P L AE1 N T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /pl'aːntɪd/ [OALD]
  [plant]
 • พืช: ต้นไม้ [Lex2]
 • การเพาะปลูก: การกสิกรรม, การเกษตร [Lex2]
 • เครื่องมือครบชุด: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด [Lex2]
 • โรงงานอุตสาหกรรม: โรงงาน [Lex2]
 • เครื่องจักร[Lex2]
 • สิ่งหรือคนหลอกลวง[Lex2]
 • เพาะปลูก: ปลูก, เพาะเลี้ยง [Lex2]
 • ตั้ง: สร้าง, ก่อตั้ง [Lex2]
 • ฝัง: ปลูกฝัง [Lex2]
 • แทรก[Lex2]
 • ปล่อย (ปลา)[Lex2]
 • (พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก [Hope]
 • (n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร [Nontri]
 • (vt) ปลูก,เพาะ,วาง,ฝัง,ปัก,ตั้ง,สร้าง [Nontri]
 • /P L AE1 N T/ [CMU]
 • (v) /pl'aːnt/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
pacemaker
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอ[Lex2]
 • ผู้ที่นำอยู่ในการแข่งขัน[Lex2]
 • (เพส'เมเคอะ) n. ผู้นำ,สิ่งที่กำหนดความเร็ว [Hope]
 • /P EY1 S M EY2 K ER0/ [CMU]
 • (n) /p'ɛɪsmɛɪkər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top