ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

well, it

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well, it-, *well, it*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it'll please the Princess.ก็ก็จะโปรดปริ๊นเซ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, well, it stopped raining anyway.โอ้ก็ก็หยุดฝนตกล่ะค่ะ Pinocchio (1940)
Well, it's about time!ดีมันเป็นเรื่องของเวลา! Pinocchio (1940)
Well, it can't be as bad as all that. Now don't rub it all out. Let me see it first.มันคงไม่เเย่เท่าไหร่หรอกน่า อย่าเพิ่งลบสิ ให้ผมดูก่อน Rebecca (1940)
Well, it's the perspective. I never can get it right.เปอสเป็คทีฟของภาพนะคะ ฉันไม่เคยวาดได้สัดส่วนสักที Rebecca (1940)
Well, it looks as though Mrs. De Winter was afraid you were going to put her in prison, doesn't it, Mrs. Danvers?ดูเหมือนคุณผู้หญิงจะกลัวคุณจับเข้าคุกนะ คุณนายแดนเวอร์ส Rebecca (1940)
- Well, it was just a quick idea.- ดีมันเป็นเพียงความคิดที่รวดเร็ว 12 Angry Men (1957)
Well, it was murder, you know?ดีก็คือการฆาตกรรมคุณรู้ไหม? 12 Angry Men (1957)
Well, it got so that every piss-ant prairie punk who thought he could shoot a gun would ride into town to try out the Waco Kid.ฉันมักเจอพวกจิ๊กโก๋ ...มาขอดวลปืน... ...คิดจะโค่นแว็คโก้ คิด Blazing Saddles (1974)
Well, it might help.อาจช่วยได้ Blazing Saddles (1974)
Well, it doesn't make sense for a guy who hates the water to live on an island either.ผมก็ไม่เข้าใจคนที่เกลียดนํ้า เเต่อยู่บนเกาะเหมือนกัน Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
well, itOh yes, you're right. Well, it's the way you shop that's tight-fisted then.
well, itSo, well, it's a bitter decision for the student council to make as well. Give 'em a break.
well, itThe company is running so well, it's unnerving.
well, itThe downside, well, it's how thoroughly work gets mixed up with my private life.
well, itWell, it'll do for the time being.
well, itWell, it's all come out in the wash.
well, itWell, it's just about time for me to be on my way. Have a great weekend, everybody.
well, itWell, it's just like the proverb "fine feathers make a fine bird". You look really good when you wear a suit.
well, itWell, it's not now. [Bad translation of English]
well, itWell, it's time for your decapitation. Don't you have any last words to say?
well, itWell, it wasn't all than bad.
well, it"What's up? Fidgeting like that" "Er, well, it looks like the elastic's gone in my pants."

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top