ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weigh down

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weigh down-, *weigh down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weigh down[PHRV] กดน้ำหนักลงบน, Syn. load down

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทับ[v.] (thap) EN: press ; weigh down ; run over   FR: presser ; tasser ; écraser

Japanese-English: EDICT Dictionary
網石[あみいし, amiishi] (n) (obsc) stone(s) used to weigh down a fishing net [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weigh down
   v 1: be oppressive or disheartening to [syn: {weigh down},
      {weigh on}] [ant: {buoy up}, {lighten}, {lighten up}]
   2: exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the
     roof" [syn: {drag down}, {bear down}, {bear down on}, {press
     down on}, {weigh down}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

weigh down ( W EY1 D AW1 N)

 


  

 
weigh down
 • กดน้ำหนักลงบน[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top