ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walk away with

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walk away with-, *walk away with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walk away with[PHRV] เดินจากไปกับ, Syn. walk off with
walk away with[PHRV] ขโมย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. make of with
walk away with[PHRV] เอาชนะได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. run away with, walk off with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walk away with dignity.จงเดินออกไปอย่างภาคภูมิ The Marine (2006)
"And if there's one thing I want you to walk away with tonight,"และถ้ามีอย่างนึง ที่ผมอยากจะเดินจากไปคืนนี้ Charlie Bartlett (2007)
If there's one thing I want you guys to walk away with tonight,อย่างเดียวที่ฉันอยากให้ พวกนายทำคือเดินจากไปคืนนี้ Charlie Bartlett (2007)
If the Baphomet idol really is here you think I'm gonna let someone else walk away with the prize?ถ้าเทวรูปอยู่ที่นี่จริง คุณคิดว่าผมจะปล่อยให้คนอื่นเข้ามาเอาไป แล้วเดินออกมาไปพร้อมกับเงินรางวัล? Return to House on Haunted Hill (2007)
Only this time, we walk away with a big, fat check.และก็คราวนี้ เราสามารถทำเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะ Hello, Little Girl (2008)
He can walk away with that in his pocket or make the biggest gamble in television history.เขาได้เงินรางวัลไปแล้ว 10 ล้านรูปี เขาจะเดินจากไปกับเงินจำนวนนั้นเลยก็ได้ หรือทำผิดผลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ Slumdog Millionaire (2008)
So you walk away with drug money,but you're still on the street.คุณได้รับยา เงิน แต่ยังคงอยู่แถวนี้ To Hell... And Back (2009)
Last chance to walk away with whatever teeth you have left, Stickhead.โอกาสสุดท้ายที่จะเดินออกไป กับฟันอะไรนั่นที่เธอทิ้งไว้ Props (2012)
I mean, I didn't want to walk away with nothing.ผมหมายถึง,ผมไม่อยาก เดินจากไปตัวเปล่า Til Death (2012)
If it works, we both walk away with an insurance policy no amount of money can buy.ถ้ามันทำงานเราทั้งสองเดินออกไป กับนโยบายการประกัน จำนวนเงินไม่สามารถซื้อ. Paranoia (2013)
You were supposed to walk away with the rest of the study group.เธอควรที่จะเดินจากไป พร้อมกลุ่มติวที่เหลือของเธอ History 101 (2013)
You put on a little show for her, and then you walk away with all your prayers answered.เจ้าก็แค่ทำเป็นแสดงให้หล่อนเห็น แล้วจากนั้น เจ้าก็จะกลับมา พร้อมกับสิ่งที่เจ้าขอ In the Name of the Brother (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top