ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wünschen

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wünschen-, *wünschen*
German-Thai: Longdo Dictionary
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wünschen | wünschend | gewünscht | er/sie wünscht | ich/er/sie wünschte | er/sie hat/hatte gewünschtto wish | wishing | wished | he/she wishes | I/he/she wished | he/she has/had wished [Add to Longdo]
wünschen; wollen | wünschend | gewünscht | wünschtto want | wanting | wanted | wants [Add to Longdo]
wünschenswert; erstrebenswertdesirable [Add to Longdo]
wünschenswert {adv}desirably [Add to Longdo]
wünschenswerterweisedesirability [Add to Longdo]
Wünschen Sie noch etwas?Would you like anything else? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wünschen /vɵnʃən/
   to desire; to want; to wish

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top