ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trollop!

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trollop!-, *trollop!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trollop! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trollop!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trollop!ยัยผู้หญิงปากร้าย! Hocus Pocus (1993)
You trollop!เธอนี่ นังหญิงร่าน! In This Home on Ice (2010)
I am trying to save my daddy's ranch, which is on the verge of an agricultural meltdown while you're playing patty-cake with this here trollop!ฉันจะพยายามรักษาที่ดินของพ่อไว้ กำลังเจอวิกฤตมัวเล่นอะไรอยู่ Rango (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trollop \Trol"lop\, n. [From {Troll} to roll, to stroll; but cf.
   also {Trull}.]
   A stroller; a loiterer; esp., an idle, untidy woman; a
   slattern; a slut; a whore.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

trollop !

 


  

 
trollop
 • (ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj. ###S. slattern [Hope]
 • (n) /tr'ɒləp/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top